fbpx Wyszukiwarka kierunków studiów w Uniwersytecie Gdańskim | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Wyszukiwarka kierunków studiów w Uniwersytecie Gdańskim

Wyszukiwarka kierunków studiów w Uniwersytecie Gdańskim

Rok akademicki 2024/2025

Rok akademicki: 2024/2025

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Studia stacjonarne

Biotechnologia, studia stacjonarne I stopnia
Biotechnologia, studia stacjonarne II stopnia

Studia interdyscyplinarne

Studia stacjonarne

Indywidualne Studia Międzydziedzinowe , studia stacjonarne I stopnia
Indywidualne Studia Międzydziedzinowe, studia stacjonarne II stopnia

Wydział Biologii

Studia stacjonarne

Biologia, studia stacjonarne I stopnia
Biologia, studia stacjonarne II stopnia
Biologia medyczna, studia stacjonarne I stopnia
Biologia medyczna, studia stacjonarne II stopnia
Genetyka i biologia eksperymentalna, studia stacjonarne I stopnia
Ochrona zasobów przyrodniczych, studia stacjonarne I stopnia

Wydział Chemii

Studia stacjonarne

Biznes chemiczny, studia stacjonarne II stopnia
Biznes chemiczny studia inżynierskie, studia stacjonarne I stopnia
Chemia, studia stacjonarne I stopnia
Chemia, studia stacjonarne II stopnia
Chemia, specjalność Digital Chemistry, studia stacjonarne II stopnia
Ochrona środowiska, studia stacjonarne I stopnia
Ochrona środowiska, studia stacjonarne II stopnia

Wydział Ekonomiczny

Studia stacjonarne

Biznes i technologia ekologiczna, studia stacjonarne II stopnia
Ekonomia, studia stacjonarne I stopnia
Ekonomia, studia stacjonarne II stopnia
International Business, studia stacjonarne I stopnia
International Business, studia stacjonarne II stopnia
Logistics and Mobility, studia stacjonarne II stopnia
Międzynarodowe stosunki gospodarcze, studia stacjonarne I stopnia
Międzynarodowe stosunki gospodarcze, studia stacjonarne II stopnia

Studia niestacjonarne - zaoczne

Ekonomia, studia niestacjonarne - zaoczne I stopnia
Ekonomia, studia niestacjonarne - zaoczne II stopnia
Międzynarodowe stosunki gospodarcze, studia niestacjonarne - zaoczne I stopnia
Międzynarodowe stosunki gospodarcze, studia niestacjonarne - zaoczne II stopnia

Wydział Filologiczny

Studia stacjonarne

Amerykanistyka, studia stacjonarne I stopnia
Amerykanistyka, studia stacjonarne II stopnia
Cultural Communication, studia stacjonarne I stopnia
Etnofilologia kaszubska, studia stacjonarne I stopnia
Filologia angielska, studia stacjonarne I stopnia
Filologia angielska, studia stacjonarne II stopnia
Filologia germańska, studia stacjonarne I stopnia
Filologia germańska, studia stacjonarne II stopnia
Filologia klasyczna, studia stacjonarne I stopnia
Filologia klasyczna, studia stacjonarne II stopnia
Filologia polska, studia stacjonarne I stopnia
Filologia polska, studia stacjonarne II stopnia
Filologia romańska i iberystyka, studia stacjonarne II stopnia
Filologia rosyjska, studia stacjonarne I stopnia
Filologia rosyjska, studia stacjonarne II stopnia
Iberystyka, studia stacjonarne I stopnia
Japonistyka, studia stacjonarne I stopnia
Kulturoznawstwo, studia stacjonarne I stopnia
Kulturoznawstwo, studia stacjonarne II stopnia
Lingwistyka stosowana, studia stacjonarne I stopnia
Lingwistyka stosowana, studia stacjonarne II stopnia
Logopedia, studia stacjonarne II stopnia
Logopedia, studia stacjonarne jednolite magisterskie
Produkcja form audiowizualnych, studia stacjonarne I stopnia
Rosjoznawstwo, studia stacjonarne I stopnia
Sinologia, studia stacjonarne I stopnia
Skandynawistyka, studia stacjonarne II stopnia
Slawistyka, studia stacjonarne I stopnia
Slawistyka, studia stacjonarne II stopnia
Studia bałkańskie, studia stacjonarne I stopnia
Studia wschodnie, studia stacjonarne I stopnia
Sztuka kreatywnego pisania, studia stacjonarne I stopnia
Wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej, studia stacjonarne I stopnia
Wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej, studia stacjonarne II stopnia
Wiedza o teatrze, studia stacjonarne I stopnia

Studia niestacjonarne - zaoczne

Filologia angielska, studia niestacjonarne - zaoczne I stopnia
Filologia angielska, studia niestacjonarne - zaoczne II stopnia
Filologia germańska, studia niestacjonarne - zaoczne I stopnia
Lingwistyka stosowana, studia niestacjonarne - zaoczne I stopnia
Logopedia, studia niestacjonarne - zaoczne II stopnia
Produkcja form audiowizualnych, studia niestacjonarne - zaoczne I stopnia
Wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej, studia niestacjonarne - zaoczne I stopnia

Wydział Historyczny

Studia stacjonarne

Archeologia, studia stacjonarne I stopnia
Archeologia, studia stacjonarne II stopnia
Etnologia, studia stacjonarne I stopnia
Etnologia, studia stacjonarne II stopnia
Historia, studia stacjonarne I stopnia
Historia, studia stacjonarne II stopnia
Historia sztuki, studia stacjonarne I stopnia
Historia sztuki, studia stacjonarne II stopnia
Krajoznawstwo i turystyka historyczna, studia stacjonarne I stopnia
Krajoznawstwo i turystyka historyczna, studia stacjonarne II stopnia
Niemcoznawstwo, studia stacjonarne I stopnia
Ochrona dóbr kultury i muzealnictwo, studia stacjonarne I stopnia
Projektowanie gier historycznych, studia stacjonarne I stopnia
Religioznawstwo, studia stacjonarne I stopnia
Religioznawstwo, studia stacjonarne II stopnia

Studia niestacjonarne - zaoczne

Historia, studia niestacjonarne - zaoczne I stopnia
Historia, studia niestacjonarne - zaoczne II stopnia
Historia sztuki, studia niestacjonarne - zaoczne I stopnia
Krajoznawstwo i turystyka historyczna, studia niestacjonarne - zaoczne I stopnia

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Studia stacjonarne

Bioinformatyka, studia stacjonarne I stopnia
Fizyka, studia stacjonarne I stopnia
Fizyka, studia stacjonarne II stopnia
Fizyka medyczna, studia stacjonarne I stopnia
Fizyka medyczna, studia stacjonarne II stopnia
Informatyka, profil ogólnoakademicki, studia stacjonarne I stopnia
Informatyka, profil ogólnoakademicki, studia stacjonarne II stopnia
Informatyka, profil praktyczny, studia stacjonarne I stopnia
Matematyka, studia stacjonarne I stopnia
Matematyka, studia stacjonarne II stopnia
Modelowanie matematyczne i analiza danych, studia stacjonarne I stopnia
Modelowanie matematyczne i analiza danych, studia stacjonarne II stopnia
Quantum Information Technology, studia stacjonarne II stopnia

Studia niestacjonarne - zaoczne

Informatyka, profil ogólnoakademicki, studia niestacjonarne - zaoczne I stopnia
Informatyka, profil ogólnoakademicki, studia niestacjonarne - zaoczne II stopnia

Wydział Nauk Społecznych

Studia stacjonarne

Bezpieczeństwo narodowe, studia stacjonarne I stopnia
Bezpieczeństwo narodowe, studia stacjonarne II stopnia
Dyplomacja, studia stacjonarne I stopnia
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, studia stacjonarne I stopnia
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, studia stacjonarne II stopnia
Filozofia, studia stacjonarne I stopnia
Filozofia, studia stacjonarne II stopnia
Global Studies, studia stacjonarne II stopnia
Gospodarka przestrzenna, studia stacjonarne I stopnia
Gospodarka przestrzenna, studia stacjonarne II stopnia
Pedagogika, studia stacjonarne I stopnia
Pedagogika, studia stacjonarne II stopnia
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, studia stacjonarne jednolite magisterskie
Pedagogika specjalna, studia stacjonarne jednolite magisterskie
Politologia, studia stacjonarne I stopnia
Politologia, studia stacjonarne II stopnia
Praca socjalna, studia stacjonarne I stopnia
Praca socjalna, studia stacjonarne II stopnia
Psychologia, studia stacjonarne jednolite magisterskie
Socjologia, studia stacjonarne I stopnia
Socjologia, studia stacjonarne II stopnia
Tourism and Hospitality, studia stacjonarne II stopnia

Studia niestacjonarne - zaoczne

Psychologia, studia niestacjonarne - zaoczne jednolite magisterskie

Wydział Oceanografii i Geografii

Studia stacjonarne

Akwakultura - biznes i technologia, studia stacjonarne I stopnia
Geografia, studia stacjonarne I stopnia
Geografia fizyczna z geoinformacją, studia stacjonarne II stopnia
Geologia, studia stacjonarne I stopnia
Gospodarka wodna i ochrona zasobów wód, studia stacjonarne I stopnia
Hydrografia morska studia inżynierskie, studia stacjonarne I stopnia
Marine Biotechnology, studia stacjonarne II stopnia
Oceanografia, studia stacjonarne I stopnia
Oceanografia, studia stacjonarne II stopnia

Wydział Prawa i Administracji

Studia stacjonarne

Administracja, studia stacjonarne I stopnia
Administracja, studia stacjonarne II stopnia
Criminology and Criminal Justice, studia stacjonarne I stopnia
Kryminologia, studia stacjonarne I stopnia
Kryminologia, studia stacjonarne II stopnia
Podatki i doradztwo podatkowe, studia stacjonarne I stopnia
Prawo, studia stacjonarne jednolite magisterskie

Studia niestacjonarne - zaoczne

Administracja, studia niestacjonarne - zaoczne I stopnia
Kryminologia, studia niestacjonarne - zaoczne I stopnia
Kryminologia, studia niestacjonarne - zaoczne II stopnia
Podatki i doradztwo podatkowe, studia niestacjonarne - zaoczne I stopnia
Podatki i doradztwo podatkowe, studia niestacjonarne - zaoczne II stopnia
Prawo, studia niestacjonarne - zaoczne jednolite magisterskie
Prawo w administracji i gospodarce, studia niestacjonarne - zaoczne II stopnia

Wydział Zarządzania

Studia stacjonarne

Finanse i rachunkowość, studia stacjonarne I stopnia
Finanse i rachunkowość, studia stacjonarne II stopnia
Informatyka i ekonometria, studia stacjonarne I stopnia
Informatyka i ekonometria, studia stacjonarne II stopnia
Ubezpieczenia - studia interdyscyplinarne, studia stacjonarne II stopnia
Zarządzanie, studia stacjonarne I stopnia
Zarządzanie, studia stacjonarne II stopnia
Zarządzanie instytucjami służby zdrowia, studia stacjonarne I stopnia
Zarządzanie w sporcie - studia menedżerskie, studia stacjonarne I stopnia
Zarządzanie, specjalność Management, studia stacjonarne II stopnia

Studia niestacjonarne - zaoczne

Finanse i rachunkowość, studia niestacjonarne - zaoczne I stopnia
Finanse i rachunkowość, studia niestacjonarne - zaoczne II stopnia
Informatyka i ekonometria, studia niestacjonarne - zaoczne I stopnia
Informatyka i ekonometria, studia niestacjonarne - zaoczne II stopnia
Ubezpieczenia - studia interdyscyplinarne, studia niestacjonarne - zaoczne II stopnia
Zarządzanie, studia niestacjonarne - zaoczne I stopnia
Zarządzanie, studia niestacjonarne - zaoczne II stopnia