fbpx nagroda | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

nagroda

Nagrody

muza

Nagroda „Sopocka Muza” dla prof. Piotra Stepnowskiego

sedziowie

Miło nam poinformować, że publikacja Jerzego Zajadło, Sędziowie i niewolnicy.

prof. Omilanowska

Prof. Małgorzata Omilanowska (Instytut Historii Sztuki, Wydział Historyczny Uniwersytetu Gdanskiego), badaczka historii nadbałtyckiego kurortu Połąga, otrzymała honorowe obywatelstwo tego litewskiego miasta. Uroczystość wręczenia regaliów honorowego obywatelstwa byłej polskiej minister kultury odbyła się 15 września 2018 r. w Połądze.

WOiG logo

Uchwałą Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego na XXIV Zjeździe Hydrobiologów Polskich w dniu 5 września we Wrocławiu nadano Profesorowi Marcinowi Plińskiemu godność Prezesa Honorowego, jako wyraz szczególnego szacunku i uznania za wybitne osiągnięcia naukowe i działalność na rzecz hydrobiologii oraz Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego.

Logo Instytutu Konfucjusza

Instytut Konfucjusza przy Uniwersytecie Gdańskim poinformował, że 21 osób otrzymało stypendia Instytutów Konfucjusza oferowanych przez Hanban (Biuro Międzynarodowej Promocji Języka Chińskiego). Aż 16 z nich to studenci sinologii Uniwersytetu Gdańskiego.

Wśród pozostałych stypendystów znajdują się również absolwenci kierunków Studia Wschodnie na Wydziale Filologicznym oraz Ekonomia na Wydziale Ekonomicznym.

nagroda

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło listę laureatów konkursu Uniwersalia 2.1 Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, wśród których jest pracownik Uniwersytetu Gdańskiego:

Godło RP

Dr Agnieszka Kłosowska z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed została nagrodzona przez Prezesa Rady Ministrów za rozprawę doktorską "Mechanizm współdziałania białek Hsp70 i Hsp104 w procesie reaktywacji zagregowanych białek”.

Premier wyłonił laureatów nagród przyznanych za wyróżnione rozprawy doktorskie, wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub stopnia doktora habilitowanego sztuki oraz osiągnięcia naukowe, naukowo-techniczne lub artystyczne.

dr Łucja Bieleninik

Po raz czternasty przyznano Nagrodę Prezesa Polskiej Akademii Nauk im. Andrzeja Malewskiego. 

Nagroda przyznawana jest młodym naukowcom (w wieku do 35 lat) za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie:

Promyki

Projekt „Poszukiwacze Zaginionej Auli” Uniwersytetu Gdańskiego otrzymał wyróżnienie w kategorii „Nowe media” w konkursie PROMYKI 2018 na najlepszy projekt promujący działania marketingowe i komunikacyjne uczelni.

dr Katarzyna Świerk

Dr Katarzyna Świerk – kierownik Biura Nauki i Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Gdańskiego, otrzymała nagrodę drugiego stopnia za artykuł oraz referat przedstawiony na III międzynarodowej konferencji The Belt and Road Countries Forum on International Business Education w Chinach.