fbpx nagroda | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

nagroda

Nagrody

1

Znane są nazwiska kolejnych laureatów trzeciej edycji konkursu Narodowego Centrum Nauki MINIATURA na działania naukowe służące realizacji badań podstawowych. Finansowanie badań otrzymało sześciu pracowników Uniwersytetu Gdańskiego:

 

1

Finansowanie, w kwocie 1 200 000 złotych, zostało przyznane w ramach wewnętrznego konkursu dla zwycięzców realizujących granty Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Uzyskane finansowanie pozwoli na przedłużenie, o kolejne dwa lata (do 2023 roku), realizacji grantu First TEAM zatytułowanego „Targeting mitochondrial DNA repair for novel anti-cancer therapies”, który jest realizowany na MWB przez dr hab. Michała R. Szymańskiego.

logo FNP

Dr hab. Danuta Gutowska-Owsiak otrzymała kolejne finansowanie z FNP ramach konkursu dla zwycięzców realizujących granty Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w celu rozwoju współpracy z innym grantobiorcą FNP. Grant, wynoszący 1 mln zł pozwoli na prowadzenie interdyscyplinarnych badań nad innowacyjnymi terapiami nowotworów prowadzonych razem z  prof. Jonathanem Heddle z Małopolskiego Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

1

Sześć badaczek pracujących w polskich instytucjach naukowych otrzymało stypendia w ramach programu „L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki”. Dwie z laureatek to pracowniczki naukowe Uniwersytetu Gdańskiego – dr Ewelina Król z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed oraz mgr Karolina Pierzynowska z Wydziału Biologii.

1

W dniach 23-25 września 2019 roku w Międzynarodowym Centrum Targowo-Kongresowym EXPO w Krakowie odbyła się 7 edycja Central European Congress of Life Sciences EUROBIOTECH, którego organizatorami byli m.in. Komitet Biotechnologii PAN, Polska Federacja Biotechnologii oraz Targi w Krakowie. Program naukowy Kongresu skupiał się na dwóch obszarach biotechnologii tzw.: „Red Biotechnology” i „Green Biotechnology”,

1

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego otrzymało trzeci rok z rzędu nominację w prestiżowym Konkursie o Nagrodę im. Jana Długosza, organizowanym przy okazji Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie. Co roku spośród wszystkich zgłoszonych tytułów Jury Konkursu, w którym zasiadają przedstawiciele świata nauki i kultury,wybiera 10 nominowanych, spośród których na uroczystej gali w Centrum Kongresowym ICE Kraków 24 października 2019 r., tj.

1

Znane są nazwiska pierwszych laureatów trzeciej edycji konkursu MINIATURA Narodowego Centrum Nauki na działania naukowe służące realizacji badań podstawowych. W pierwszej turze konkursu do finansowania zakwalifikowano 23 wnioski, wśród których znalazł się wniosek przygotowany przez pracownika Uniwersytetu Gdańskiego - dr hab.

1

Dr Agnieszka Gajewicz-Skrętna z Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego znalazła się wśród 15 finalistów Nagród Naukowych tygodnika „Polityka”. Pani doktor otrzymała nominację w dziedzinie nauk ścisłych w zakresie chemii. Lista wyjątkowych piętnastu finalistów dziewiętnastej edycji Nagród Naukowych POLITYKI została ogłoszona 18 września 2019 roku.

Lista finalistów znajduje się na stronach tygodnika z 18.09.2019 roku oraz na stronie: www.polityka.pl/stypendia

1

W 23. edycji Ogólnopolskiego Otwartego Konkursu „Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku” Uniwersytet Gdański został wyróżniony za stworzenie EkoParku na terenie uczelni. Organizatorem trwającego od 1996 roku konkursu na najlepsze inwestycje budowlane jest Stowarzyszenia Ochrony Narodowego Dziedzictwa Materialnego.

Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju 2019

Prof. Hanna Mazur-Marzec z Uniwersytetu Gdańskiego otrzymała nominację do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2019 w kategorii „Naukowiec przyszłości”. Nominacja została przyznana za realizację projektu „Peptydy produkowane przez bałtyckie cyjanobakterie – od identyfikacji do wyboru związku wiodącego (from hits to leads H2L)”.