fbpx Badaczki UG ze stypendiami „L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki” | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Badaczki UG ze stypendiami „L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki”

Badaczki UG ze stypendiami „L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki”

Sześć badaczek pracujących w polskich instytucjach naukowych otrzymało stypendia w ramach programu „L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki”. Dwie z laureatek to pracowniczki naukowe Uniwersytetu Gdańskiego – dr Ewelina Król z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed oraz mgr Karolina Pierzynowska z Wydziału Biologii. Tegoroczne stypendystki polskiej edycji konkursu dołączyły do grona ponad 90 polskich badaczek i blisko 3100 badaczek wyróżnionych do tej pory na całym świecie w ramach programu For Women in Science.

Roczne stypendia przyznawane w ramach programu „L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki” są przyznawane kobietom-naukowcom, które prowadzą badania z zakresu szeroko pojętych nauk o życiu, w trzech kategoriach: habilitacyjnej, doktoranckiej oraz magisterskiej.

Laureatkami stypendium w kategorii habilitacyjnej zostały:

- dr Ewelina Król z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (projekt „Opracowanie innowacyjnych strategii zwalczania infekcji wirusowych u ludzi ze szczególnym uwzględnieniem wirusa zapalenia wątroby typu C, wirusa kleszczowego zapalenia mózgu i wirusa Zika poprzez zastosowanie chemicznie zsyntetyzowanych środków terapeutycznych oraz szczepionek nowej generacji”)
- dr Ulrike Topf z Instytutu Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk (projekt „Molekularne mechanizmy modulacji homeostazy białek podczas stresu komórkowego”)
- dr Renata Welc-Falęciak z Zakładu Parazytologii Uniwersytetu Warszawskiego (projekt „Różnorodność genetyczna patogenów u kleszczy i ich żywicieli, w tym u ludzi o różnym statusie immunologicznym oraz ocena ryzyka infekcji w drodze transfuzji krwi”)

Wysokość stypendium w tej kategorii wynosi 35 tys. zł.

Laureatkami stypendium w kategorii doktoranckiej zostały:

- mgr Paulina Marona z Zakładu Biochemii Ogólnej Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (projekt „Rola białka MCPIP1 w procesach wzrostu, unaczynienia i progresji nowotworowej jasnokomórkowego raka nerki”)
- mgr Karolina Pierzynowska z Katedry Biologii Molekularnej Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego (projekt „Indukcja autofagii jako mechanizm działania genisteiny w eksperymentalnej terapii chorób neurodegeneracyjnych”)

Wysokość stypendium w tej kategorii wynosi 30 tys. zł.

Laureatką stypendium w kategorii magisterskiej została:

- Beata Zjawin z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu (projekt „Optyczne zegary atomowe w badaniach fundamentalnej fizyki”)

Wysokość stypendium w tej kategorii wynosi 20 tys. zł.

O stypendia w tym roku ubiegała się rekordowa liczba 144 kandydatek z 39 instytucji naukowych. Najwięcej reprezentowało ośrodki naukowe w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu i Gdańsku. Nagrody wręczono po raz 19. Wszystkie laureatki, oprócz stypendiów L’Oréal otrzymały stypendia konferencyjne Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dzięki którym będą mogły promować swoje osiągnięcia na międzynarodowych konferencjach naukowych na terenie Europy.

Decyzję o przyznaniu nagród Dla Kobiet i Nauki podejmuje niezależne Jury pod przewodnictwem prof. dr hab. Ewy Łojkowskiej, składające się z 15 wybitnych naukowców, reprezentujących różne dyscypliny naukowe i ośrodki badawcze. Program organizowany jest przez L'Oréal Polska we współpracy z Polskim Komitetem do spraw UNESCO, Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Polską Akademią Nauk. 

Gala wręczenia nagród „L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki” odbyła się 10 października 2019 roku w Forcie Sokolnickiego w Warszawie. Uroczystość zgromadziła wybitne osobistości świata nauki, polityki i biznesu.

Więcej o programie na stronie: www.lorealdlakobietinauki.pl

 

Oprac.: Biuro Rzecznika Prasowego UG

11111111
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Julia Bereszczyńska
Treść wprowadzona przez: Julia Bereszczyńska
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 16 października 2019 roku, 11:03