fbpx nagroda | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

nagroda

Nagrody

Piotr Pawlak

Piotr Pawlak, student matematyki na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego otrzymał Nagrodę Miasta Gdańska dla Młodych Twórców w Dziedzinie Kultury. Został wyróżniony za wybitne osiągnięcia w międzynarodowych i ogólnopolskich konkursach pianistycznych. Laureat jest również zdobywcą wielu nagród w konkursach matematycznych, informatycznych, fizycznych i lingwistyki matematycznej. Koncertuje w wielu miejscach w Polsce i zagranicą.

nagroda

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed
decyzją Kapituły Programu Symbol 2019
otrzymał prestiżowy tytuł

Symbolu Synergii Nauki i Biznesu 2019

 

logo PAN

Komitet Fizyki Polskiej Akademii Nauk przyznał Nagrodę Komitetu za rok 2019 prof. dr hab. Ryszardowi Horodeckiemu za wybitny wkład do teorii informatyki kwantowej i rozwoju tej dziedziny.

Wręczenie nagrody odbyło się 26 listopada 2019 roku w Sali Senatu Politechniki Warszawskiej.

Krótki biogram laureata:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego logo

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin uhonorował stypendiami młodych naukowców, którzy prowadzą innowacyjne badania naukowe na wysokim poziomie i cieszą się imponującym dorobkiem naukowym o wysokim prestiżu i międzynarodowym zasięgu.

Wśród laureatów jest siedmiu naukowców z Uniwersytetu Gdańskiego, którzy będą otrzymywali stypendia w wysokości 5.390 zł miesięcznie przez okres do 3 lat.

1

W czwartek 7 listopada 2019 r. po raz piąty wręczone zostały Nagrody Smart Metropolia. Wyróżnienie to, przyznawane przez stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot, trafia do osób, firm bądź instytucji szczególnie zasłużonych dla budowania i promowania idei metropolii.

Wśród laureatów tegorocznej edycji znalazła się Pani prof. Iwona Sagan z Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego, która otrzymała nagrodę w kategorii Partner w działaniu.

Forum Inteligentnego Rozwoju - logo

Dr hab. Anna Aksmann, prof. nadzw. z Katedry Fizjologii i Biotechnologii Roślin Wydziału Biologii UG, dr Agnieszka Gajewicz-Skrętna z Katedry Chemii i Radiochemii Środowiska Wydziału Chemii UG oraz prof. dr hab. Hanna Mazur-Marzec, kierownik Zakładu Biotechnologii Morskiej Instytutu Oceanografii UG, zostały laureatkami Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2019 w kategorii „Naukowiec przyszłości”.

1

Z przyjemnością zawiadamiamy, że dr Dominika Studzińska zatrudniona na stanowisku adiunkta w Katedrze Geografii Społeczno-Ekonomicznej, otrzymała prestiżową nagrodę im. Eugeniusza Romera za najlepszą pracę doktorską obronioną w 2018 r. w zakresie geografii społeczno-ekonomicznej.

1

Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach gościło uczestników tegorocznej Gali Ambasadorów Kongresów Polskich, podczas której ogłoszono laureatów Programu. W tym gronie znalazł się prof. dr hab. Piotr Stepnowski, Prorektor ds. Nauki.

Gala Sportu

W dniu 24.10.2019 w Operze Nova w Bydgoszczy odbyła się Gala Sportu Akademickiego. Podczas gali wręczono nagrody indywidualne i zespołowe w minionym roku akademickim. Na scenie zaprezentowali się m.in. medaliści Akademickich Mistrzostw Europy , Świata oraz przedstawiciele najlepszych Uczelni w Polsce w Akademickich Mistrzostw Polski.