fbpx nagroda | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

nagroda

Nagrody

nagroda

Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej ogłosiło nominacje do Nagrody im. Bolesława Prusa za 2017 rok w dwóch kategoriach: dziennikarzom z wieloletnim dorobkiem za całokształt osiągnięć dziennikarskich oraz młodym dziennikarzom za wyróżniający start w zawodzie. Mgr Alina Kietrys z Instytutu Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa na Wydziale Nauk Społecznych UG została nominowana za całokształt osiągnięć dziennikarskich.

medal

 

Podczas jubileuszowej 75. konferencji Polsko-Amerykańskiego Towarzystwa Historycznego wręczono nagrodę Haimana. Tegoroczną laureatką została dr hab. Anna Mazurkiewicz, prof. nadzw. z Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego.

Logo NBP

Pani Alicja Łupińska, autorka pracy magisterskiej pt. ,,Behawioralne skłonności inwestorów giełdowych w zachowaniach inwestycyjnych”, napisanej pod kierunkiem dr Marzenny Czerwińskiej (Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw) została laureatką XI Edycji Konkursu o Nagrodę Prezesa Narodowego Banku Polskiego za najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk ekonomicznych. 

 

struna

Studenckie koła naukowe Uniwersytetu Gdańskiego wróciły z pierwszymi nagrodami zdobytymi w Ogólnopolskim Konkursie StRuNa. Koło Badań Psychologicznych „Experior”, działające w Instytucie Psychologii na Wydziale Nauk Społecznych UG, zdobyło pierwsze miejsce w kategorii Najlepsze Koło Naukowe Roku 2018, a SKN „Molekuła”, działające w Katedrze Biologii Molekularnej na Wydziale Biologii UG, otrzymało Nagrodę Główną za Najlepszy Projekt Roku.

Nagroda im. T. Kotarbińskiego

Pięć prac z dziedziny m.in. historii, filozofii i prawoznawstwa nominowano do przyznawanej na Uniwersytecie Łódzkim Nagrody im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego prof. Tadeusza Kotarbińskiego za wybitne dzieło naukowe z zakresu nauk humanistycznych.

Certifivate

Dr Małgorzata Karczmarzyk z Instytutu Pedagogiki Wydziału Nauk Społecznych 4 listopada 2018 r. podczas międzynarodowej konferencji „IASTEM - 487th International Conference on Social Science and Humanities” (ICSSH) we Frankfurcie przedstawiła prezentację „Great Art for Little Children. The Potential of Modern Art and Original Stratum of Dialogue Between a Child and an Adult”, która została wyróżniona złotym medalem oraz certyfikatem za najlepszą prezentację.

Zajadło

Podczas 22. Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu o Nagrodę im. Jana Długosza 2018. Na uroczystej gali wręczenia nagród wyróżniono nominacjami dziesięciu finalistów konkursu, w tym prof. Jerzego Zajadło z Wydziału Prawa i Administracji UG.

Zwyciężczynią konkursu została Monika Bobako, autorka książki „Islamofobia jako technologia władzy. Studium z antropologii politycznej”.

Nominowani w 21. konkursie o Nagrodę im. Jana Długosza:

Stefan Chwin
Debiutancka powieść Martyny Bundy, eseje o protestanckim Gdańsku oraz twórczość i działalność Stefana Chwina i Stanisława Jankego zostały wyróżnione Pomorską Nagrodą Literacką "Wiatr od Morza". 350 zgłoszonych pozycji oceniało 5-osobowe jury pod przewodnictwem prof. dr. hab. Zbigniewa Majchrowskiego. Nagrody wręczono po raz pierwszy 18 października 2018 w Centrum św. Jana w Gdańsku.
 
ręka

Z okazji przypadającego w tym roku jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz uhonorował osoby, które „wyróżniają się w gdańskiej społeczności i przyczyniają do jej dobrobytu”. W poniedziałek 8 października, w Dworze Artusa odbyła się uroczysta gala „Przedsiębiorczy Gdańsk”.