fbpx Laureaci konkursów NCN OPUS 17 PRELUDIUM 17 | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Laureaci konkursów NCN OPUS 17 PRELUDIUM 17

Laureaci konkursów NCN OPUS 17 PRELUDIUM 17

 

18 listopada 2019 r. Narodowe Centrum Nauki ogłosiło listę laureatów XXXIII konkursu na projekty badawcze w zakresie badań podstawowych. Uniwersytet Gdański otrzymał finansowanie 16 projektów, w tym projekt realizowany w konsorcjum gdzie Uniwersytet Gdański jest partnerem. Łączna kwota otrzymanego finansowania dla UG to 13 655 338,00 zł. Nasza Uczelnia znalazła się na 6 miejscu wśród uniwersytetów i 7 miejscu wśród wszystkich polskich uczelni, które pozyskały największą liczbę grantów.

W ramach konkursu OPUS 17 finansowanie projektów otrzymali:

 1. Prof. dr hab. Krzysztof Piotr Liberek z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii, projekt pt.: „Dwubiałkowy system małych białek szoku termicznego jako pierwsza linia obrony w odpowiedzi na stres u Enterobacterales”, kwota finansowania 2 131 200,00 zł;
 2. dr inż. Wojciech Śledź z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii, projekt pt.: „Zbadanie antybakteryjnych właściwości roztworów post-plazmowych uzyskiwanych za pomocą zimnych plazm atmosferycznych względem ekonomicznie istotnych fitopatogenów oraz wpływu tych cieczy na wzrost roślin uprawnych”, kwota finansowania dla UG 1 0195 000,00 zł. Projekt realizowany w konsorcjum, lider Uniwersytet Gdański;
 3. prof. dr hab. Bogusław Szewczyk z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii, projekt pt.: „Transport stabilizowanego, terapeutycznego mRNA upakowanego w cząstkach wirusopochodnych do komórek ssaczych”, kwota finansowania dla UG 1 500 000,00 zł. Projekt realizowany w konsorcjum, lider Uniwersytet Gdański;
 4. prof. dr hab. Mariusz Makowski Z Wydziału Chemii, projekt pt.: „Synteza i właściwości biochemiczne pochodnych antybiotyków sulfonamidowych z analizą zmian ich profili bionieorganicznych wskutek kompleksowania z trójwartościowymi jonami metali (Ru, Rh, Os, Ir)”, kwota finansowania 1 894 200,00 zł;
 5. dr hab. Elżbieta Jankowska z Wydziału Chemii, projekt pt.: „Zapobieganie akumulacji cytotoksycznych oligomerów, które są przyczyną rozwoju chorób neurodegeneracyjnych i cukrzycy typu 2, poprzez aktywację związanego z proteasomem 20S systemu proteolitycznego”, kwota finansowania 1 935 800,00 zł;
 6. dr hab. Anna Alicja Mazurkiewicz z Wydziału Historycznego, projekt pt.: „Biografia Williama J. Toneska (1906-1992)”, kwota finansowania 220 918,00 zł;
 7. Prof. dr hab. Marek Grinberg z Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki, projekt pt.: „Inżynieria poziomu Fermiego w cienkich warstwach dielektryków z domieszkami donorowymi i akceptorowymi”, kwota finansowania 1 002 500,00 zł. Projekt realizowany w konsorcjum, lider: Uniwersytet Gdański;
 8. dr Justyna Barzowska z Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki, projekt pt.: „Wyświetlacze i detektory mechanoluminescencyjne na bazie piezoelektrycznych materiałów nanostrukturyzowanych”, kwota finansowania 358 200,00 zł. Projekt realizowany w konsorcjum, lider: Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk;
 9. dr hab. Katarzyna Palińska Wydziału Oceanografii i Geografii, projekt pt.: „Morskie, mikrobialne endolity: bioróżnorodność i funkcja”, kwota finansowania 941 780,00 zł;
 10. dr Dominika Saniewska Wydziału Oceanografii i Geografii, projekt pt.: „Organizmy bentosowe jako wskaźnik źródeł rtęci w strefie brzegowej Antarktyki (Zatoka Admiralicji)”, kwota finansowania 703 990,00 zł. Projekt realizowany w konsorcjum, lider Uniwersytet Gdański;
 11. prof. dr hab. Hanna Mazur-Marzec z Wydziału Oceanografii i Geografii, projekt pt.: „Metabolity bałtyckich cyjanobakterii jako naturalna biblioteka związków wyjściowych w poszukiwaniu nowych leków antywirusowych”, kwota finansowania 1 217 800,00 zł. Projekt realizowany w konsorcjum, lider Uniwersytet Gdański.

 

W ramach konkursu PRELUDIUM 17 finansowanie projektów otrzymali:

 1. mgr Klaudia Godlewska z Wydziału Chemii, projekt pt.: „Zastosowanie nanorurek węglowych w technikach pasywnych jako innowacyjne podejście do monitorowania mikrozanieczyszczeń środowiska”, kwota finansowania 134 200,00 zł;
 2. mgr Marta Cyuńczyk z Wydziału Historycznego, projekt pt.: „Badanie kształtowania się XIX-wiecznego stylu narodowego w Imperium Rosyjskim w odniesieniu do działalności naukowo-dydaktycznej Gieorgija G. Gagarina”, kwota finansowania 193 563,00 zł;
 3. mgr Natalia Górecka z Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki, projekt pt.: „Badanie procesów redukcji w oparciu o dyfuzję indywiduów chemicznych w ciele stałym”, kwota finansowania 
  138 000,00 zł;
 4. mgr Paulina Golińska z Wydziału Nauk Społecznych, projekt pt.: „Objawy charakterystyczne dla płatów czołowych w przebiegu choroby Parkinsona”, kwota finansowania 140 113,00 zł;
 5. mgr Kinga Wiśniewska z Wydziału Oceanografii i Geografii, projekt pt.: „Czy sinice i mikroglony w powietrzu strefy brzegowej Bałtyku mogą stanowić potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego?”, kwota finansowania 123 574,00 zł.

Oceny wniosków w konkursach NCN dokonują eksperci wybierani spośród wybitnych naukowców, polskich i zagranicznych, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora. Proces oceny jest podzielony na dwa etapy: ocenę kwalifikacyjną oraz ocenę specjalistyczną. Każdy etap to co najmniej dwie oceny indywidualne dla każdego wniosku oraz posiedzenie zespołu ekspertów, podczas którego dyskutowane są te oceny i ustalane listy rankingowe.

Serdecznie gratulujemy!

Źródło: NCN

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Julia Bereszczyńska
Treść wprowadzona przez: Andrzej Żurawik
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 5 grudnia 2019 roku, 14:23