fbpx Prof. Piotr Stepnowski uhonorowany tytułem Ambasadora Kongresów Polskich | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Prof. Piotr Stepnowski uhonorowany tytułem Ambasadora Kongresów Polskich

Prof. Piotr Stepnowski uhonorowany tytułem Ambasadora Kongresów Polskich

Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach gościło uczestników tegorocznej Gali Ambasadorów Kongresów Polskich, podczas której ogłoszono laureatów Programu. W tym gronie znalazł się prof. dr hab. Piotr Stepnowski, Prorektor ds. Nauki.

Program Ambasadorów Kongresów Polskich jest realizowany wspólnie przez Polską Organizację Turystyczną oraz Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce i ma na celu wyróżnienie w sposób szczególny osób, które aktywnie i z wielkim zaangażowaniem pozyskują coraz to nowe kongresy dla Polski. Reprezentując nasz kraj w różnych strukturach międzynarodowych Ambasadorowie Kongresów wykorzystują swoje szerokie i znaczące kontakty do promocji naszego kraju, jego kultury a także zdobyczy naukowych.

Na czerwcowym posiedzeniu Kapituła zdecydowała o przyznaniu 18 tytułów Ambasadora Kongresów Polskich, a także 3 tytułów Mecenasa Kongresów Polskich tj. instytucji, które w szczególny sposób były zaangażowane we wspieranie organizacji konferencji i kongresów w minionym roku.

Podczas spotkania 21 października w Katowicach oficjalnie ogłoszono laureatów Programu, a także skład nowej Kapituły Programu Ambasadorów Kongresów Polskich. Kapituła Programu Ambasadorów Kongresów Polskich sprawuje nadzór nad przebiegiem i realizacją Programu Ambasadorów Kongresów Polskich i dokonuje wyboru osób wyróżnianych tytułem Honorowego Ambasadora Kongresów Polskich oraz podmiotów wyróżnionych tytułem Mecenasa Kongresów Polskich. Kapitułę na okres trzech lat powołuje Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej w porozumieniu z Prezesem Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce.

Na wniosek Roberta Andrzejczyka, prezesa POT oraz Pauli Fanderowskiej, prezes SKKP, przewodniczącym Kapituły na lata 2020 – 2023, jednogłośnie wybrano prof. dr hab. inż. Marka Pawełczyka, Prorektora ds. Nauki i Rozwoju Politechniki Śląskiej. W Kapitule znalazła się również dr Anna Kalinowska-Żeleźnik, Prodziekan ds. Kształcenia Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Julia Bereszczyńska
Treść wprowadzona przez: Julia Bereszczyńska
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 28 października 2019 roku, 15:03