fbpx Kolekcja Plazmidów i Drobnoustrojów | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Kolekcja Plazmidów i Drobnoustrojów

Kolekcja Plazmidów i Drobnoustrojów

Symbol: 
D190

Zadania

Wspieranie potencjału rozwoju potencjału naukowego i dydaktycznego Wydziału Biologii i Uniwersytetu Gdańskiego.

 1. Promowanie najlepszych praktyk i otwartego dostępu do wyników prac badawczych - długoterminowe przechowywanie i udostępnianie szczepów mikroorganizmów oraz plazmidów, na podstawie których opublikowano prace naukowe z afiliacją naszej uczelni.
 2. Upowszechnianie dostępu do zasobów genetycznych o znanym pochodzeniu i potwierdzonej autentyczności.
 3. Udostępnianie oraz przechowywanie w Kolekcji materiału biologicznego (bakteryjne, archeony, bakteriofagi, plazmidy) zgodnie z wytycznymi Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju dotyczącymi najlepszych praktyk w repozytoriach materiału biologicznego OECD (ang. OECD Best Practice Guidelines For Biological Resource Centres, 2007). Zasady udostępniania i deponowania materiału biologicznego w KPD tutaj: https://biology.ug.edu.pl/wydzial/struktura_wydzialu/kolekcja_plazmidow_i_drobnoustrojow/dystrybucja_materialuhttps://biology.ug.edu.pl/wydzial/struktura_wydzialu/kolekcja_plazmidow_i_drobnoustrojow/deponowanie_materialu
 4. Zabezpieczenie materiału badawczego, będącego przedmiotem aktualnie prowadzonych badań naukowych na potrzeby dalszych prac badawczych.
 5. Udostępnianie szczepów mikroorganizmów wykorzystywanych w ramach zajęć laboratoryjnych ze studentami z zakresu mikrobiologii podstawowej, immunologii, biochemii, biologii molekularnej, inżynierii genetycznej, ochrony środowiska, lub dotyczących zagrożeń związanych z bioterroryzmem.
 6. Gromadzenie i udostępnianie materiału biologicznego na potrzeby szeroko pojętej edukacji i popularyzacji wiedzy wśród społeczności Trójmiasta
 7. Identyfikacja drobnoustrojów z wykorzystaniem nowoczesnych metod (spektrometria MALDI TOF, analiza 16S rRNA ).
 8. Współpraca z polskimi ośrodkami naukowymi w ramach strategicznej krajowej infrastruktury badawczej ujętej na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej
 9. Współpraca z ośrodkami klinicznymi w zakresie deponowania patogenów alarmowych.
 10. Współpraca z europejskimi ośrodkami naukowymi specjalizującymi się w długoterminowym przechowywaniu próbek materiału mikrobiologicznego, jego identyfikacji i walidacji w ramach Europejskiej Infrastruktury Badawczej w zakresie zasobów mikrobiologicznych MIRRI
 11. Współpraca z kolekcjami mikroorganizmów świecie w ramach inicjatyw Światowej Federacji Kolekcji Kultur (WFCC) oraz Światowego Centrum Informacji o Mikroorganizmach (Word Data Center for Microorganisms, WDCM)
 12. Wspieranie i udział w inicjatywach mających na celu popularyzację nauki i upowszechnianie wiedzy o drobnoustrojach.