fbpx uczelnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

uczelnia

Uczelnia

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Kierownicy wszystkich jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego,

Dnia 18 listopada 2020 roku obchodziliśmy Europejski Dzień Dziedzictwa Akademickiego (European Academic Heritage Day), który został ustanowiony w 2010 roku przez European University Heritage Network (UNIVERSEUM) w celu podniesienia świadomości na temat znaczenia dziedzictwa uniwersytetów.

Z tej okazji Muzeum Uniwersytetu Gdańskiego i Archiwum Uniwersytetu Gdańskiego zorganizowały wystawę pt. "Wszyscy tworzymy wspólną historię".

Projekt Akademickiego Archiwum Pandemii COVID-19 powstał w celu udokumentowania doświadczeń społeczności Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie trwającego globalnego kryzysu. Z Twoją pomocą udokumentujemy codzienne doświadczenia: na kampusie, w laboratorium, w terenie, w domu lub w innym miejscu. Archiwum pandemii będzie zbiorem i zapisem tego, czego byliśmy świadkami, czego doświadczyliśmy i jak zareagowaliśmy na ten kryzys. 

plakat Międzynarodowego Tygodnia Archiwów 2019

Decyzją Międzynarodowej Rady Archiwów w dniach od 3 do 9 czerwca obchodzimy Międzynarodowy Tydzień Archiwów. Obchody święta archiwistów mają na celu m. in. upowszechnienie wiedzy o archiwach i ułatwienie dostępu do światowych zasobów archiwalnych. W tym czasie archiwa na całym świecie przypominają o swojej misji i znaczeniu dla zbiorowej pamięci narodów i społeczeństw.

podpisanie umowy z Gdyńskim Związkiem Pracodawców „NORD”

W dniu 9 grudnia 2019 r. miało miejsce uroczyste podpisanie umowy ramowej pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim i Gdyńskim Związkiem Pracodawców „NORD”. Umowę  ze stronu Uniwersytetu Gdańskiego sygnował podpisem JM Rektor, prof. dr. hab. Jerzy Piotr Gwizdała natomiast ze strony GZP „NORD” – Prezydent Jerzy Szulist.

Staff Week 2019

2 grudnia 2019 roku na Uniwersytecie Gdańskim  rozpoczął się tydzień wizyt studyjnych partnerskich uczelni w ramach programu Erasmus pn. I Pomorski „Staff Week”. Wydarzenie organizowane jest wspólnie przez siedem pomorskich uczelni: Uniwersytet Gdański, Gdański Uniwersytet Medyczny, Politechnikę Gdańską, Akademię Muzyczną, Akademię Sztuk Pięknych.

1

Współpraca pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim a Uniwersytetem Nauk Społecznych i Humanistycznych (USSH, Wietnamski Uniwersytet Narodowy) w Hanoi trwa już ponad 10 lat, a szczególnie owocna kooperacja odbywa się pomiędzy Instytutem Psychologii UG i Wydziałem Psychologii USSH w ramach umowy bilateralnej dotyczącej wymiany kadry uczelnianej, prowadzenia wspólnych projektów badawczych i wspólnych publikacji na forum międzynarodowym.

Dr Thomas Bach

- To wielki zaszczyt dla mnie być dzisiaj z wami tu, na Uniwersytecie Gdańskim. Jest to tym większy przywilej, że otrzymuję doktorat honoris causa na uniwersytecie cieszącym się tak wielką renomą w Polsce, Europie i na świecie.

1

Współpraca na rzecz edukacji i wolontariatu to główny obszar wspólnych działań Uniwersytetu Gdańskiego i Caritas Archidiecezji Gdańskiej w ramach podpisanego porozumienia o współpracy.

Działania UG będą obejmowały: