fbpx Prezydent MKOl Thomas Bach doktorem honorowym UG | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Prezydent MKOl Thomas Bach doktorem honorowym UG

Prezydent MKOl Thomas Bach doktorem honorowym UG

- To wielki zaszczyt dla mnie być dzisiaj z wami tu, na Uniwersytecie Gdańskim. Jest to tym większy przywilej, że otrzymuję doktorat honoris causa na uniwersytecie cieszącym się tak wielką renomą w Polsce, Europie i na świecie. W imieniu ruchu olimpijskiego z ogromną wdzięcznością i z szacunkiem przyjmuję to wyróżnienie od waszego prestiżowego uniwersytetu – powiedział dr Thomas Bach, prezydent Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, w czasie uroczystości nadania mu tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego.

Dr Thomas Bach jest utytułowanym sportowcem, byłym mistrzem olimpijskim, światowej sławy promotorem sportu i wybitnym prawnikiem. Zasłynął z zaangażowania w działania na rzecz sportu wyczynowego, propagowanie etyki rywalizacji sportowej (szczególnie walka z dopingiem) oraz działania na rzecz równego traktowania sportowców z całego świata. Od 2013 roku pełni funkcję prezydenta Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego.

Senat Uniwersytetu Gdańskiego nadał to najwyższe akademickie wyróżnienie doktorowi Thomasowi Bachowi za wkład w rozwój międzynarodowego ruchu olimpijskiego oraz działanie na rzecz praw człowieka i pokoju na świecie.

Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego doktorowi Thomasowi Bachowi w czasie roku jubileuszowego 50-lecia Uniwersytetu Gdańskiego miała szczególny wymiar. Uroczyste posiedzenie Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z tej okazji odbyło się 6 listopada 2019 roku w Dworze Artusa w Gdańsku. Wzięli w nim udział pomorscy parlamentarzyści, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, przedstawiciele MKOl, zaproszeni sportowcy i społeczność akademicka UG. Gośćmi Uniwersytetu Gdańskiego byli m.in. Bogdan Borusewicz, Wicemarszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Anna Budzanowska, Dyrektor Generalny Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Andrzej Kraśnicki, Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Na sali byli również obecni recenzenci przewodu doktorskiego doktora  honoris causa – ks. prof. dr hab. inż. Stanisław Dziekoński z Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, prof. dr hab. Józef Lipiec z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz dr hab. Marek Rocki, prof. SGH ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Senat Uniwersytetu Gdańskiego oraz doktor honorowy Thomas Bach weszli na uroczystość do Wielkiej Hali Dworu Artusa w asyście młodych zawodników z Gdańskiej Szkoły Szermierki.

Prof. dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała, Rektor Uniwersytetu Gdańskiego odczytał Uchwałę Senatu o nadaniu doktorowi Thomasowi Bachowi tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego oraz dokonał uroczystej promocji.

Prof. dr hab. Piotr Stepnowski, Prorektor Uniwersytetu Gdańskiego ds. Nauki, który prowadził uroczystość, podkreślił przede wszystkim zasługi dr. Thomasa Bacha jako prezydenta MKOl:

- Nie ma wątpliwości, że od czasu objęcia przez dr. Thomasa Bacha stanowiska Prezydenta MKOl ruch olimpijski przeszedł gwałtowną, ozdrowieńczą przemianę, dzięki na nowo wybrzmiały fundamentalne reguły sportu w zakresie nie tylko doskonałości i uczciwości sportowej, ale także równości czemu szans zawodniczych czy wzajemnego szacunku i solidarności – zaznaczył.

Laudację wygłosił prof. dr hab. Andrzej Gąsiorowski, dyrektor Instytutu Politologii Uniwersytetu Gdańskiego:

- Walory osobiste dr. Bacha wskazują na jego nieprzeciętną wszechstronność, wielorakie kompetencje i formy zaangażowania, szczególnie na jedność, trwałość i tożsamość postawy etycznej oraz mocnego charakteru. Mistrz olimpijski, a jednocześnie wybitny prawnik i menedżer oraz niepospolity kreator i działacz światowego ruchu olimpijskiego – wszystkie te formy aktywności wskazują na nieprzypadkowy zestaw cnót – podkreślił wyjątkowość dra Thomasa Bacha w swoim wystąpieniu.

Tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego doktorowi Thomasowi Bachowi został nadany na wniosek Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Treść dyplomu odczytał dziekan Wydziału dr hab. Tadeusz Dmochowski, prof. UG.

Andrzej Kraśnicki, Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego podkreślił znaczenie wyróżnienia:

- Dla rodziny olimpijskiej to wielki zaszczyt, że Uniwersytet Gdański pozwolił uhonorować najwybitniejszego sternika światowego olimpizmu. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tej pięknej uroczystości – zaznaczył. Szczególne słowa podziękowania skierował do prof. dra hab. Jerzego Piotra Gwizdały, Rektora Uniwersytetu Gdańskiego oraz prof. dra hab. Piotra Stepnowskiego Prorektora Uniwersytetu Gdańskiego ds. Nauki za inicjatywę uhonorowania dra Thomasa Bacha.

Doktor Thomas Bach, w podziękowaniu dla Uniwersytetu Gdańskiego za inicjatywę uhonorowania go tytułem doktora honoris causa, na ręce JM Rektora UG prof. dra hab. Jerzego Piotra Gwizdały, przekazał specjalną statuetkę – popiersie Pierre'a de Coubertina, założyciela Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego.

Oprawę muzyczną w czasie uroczystości zapewnił Akademicki Chór Uniwersytetu Gdańskiego pod dyrekcją prof. Marcina Tomczaka oraz kwartet smyczkowy Golden Gate String Quartet.

Na zakończenie zabrzmiał utwór, którego nie mogło w tym dniu zabraknąć – ‘We are the Champions’ w znakomitym wykonaniu Akademickiego Chóru Uniwersytetu Gdańskiego.

 

BIOGRAM

Dr Thomas Bach, obecnie prezydent Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, jest utytułowanym sportowcem, byłym mistrzem olimpijskim, zdobył złoty medal we florecie (klasyfikacja drużynowa) w igrzyskach XXI Olimpiady w Montrealu w 1976 r. oraz światowej sławy promotorem sportu. Z zawodu jest prawnikiem, obrał jednak karierę sportową i osiągał sukcesy jako sportowiec i wybitny działacz społeczny w obszarze sportu.

Jest szczególnie zaangażowany w działania na rzecz sportu wyczynowego, propagowanie etyki rywalizacji sportowej (szczególnie walka z dopingiem) oraz działania na rzecz równego traktowania sportowców z całego świata. Prezydentem Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego został w 2013 roku i prowadzi MKOl zgodnie z mottem „jedność i różnorodność”. Dwa główne cele prezydentury Thomasa Bacha to usprawnienie procesu wyboru miast ubiegających się o igrzyska olimpijskie oraz walka z dopingiem. Jednym z jego priorytetów jest także zmiana obecnego procesu licytacji olimpijskiej oraz zapewnienie zrównoważonego rozwoju. Zaproponował szereg reform (znanych jako Agenda 2020), które zostały przyjęte na 127 Sesji MKOl w Monako.

W politykę sportową angażował się jeszcze jako aktywny zawodnik. W 1991 został członkiem Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, a w latach 2000–2004 i 2006–2013 był wiceprezesem Komitetu Wykonawczego Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Ponadto w latach 2006–2013 był prezesem – założycielem Niemieckiej Konfederacji Sportów Olimpijskich, a od 2013 – prezesem honorowym konfederacji.

Beata Czechowska-Derkacz, rzecznik prasowy Uniwersytetu Gdańskiego


Fot. Krzysztof Mystkowski / KFP  

 

 

Relacja z uroczystości nadania tytułu doktora honoris causa 
Uniwersytetu Gdańskiego doktorowi Thomasowi Bachowi.

Realizacja: Centrum Produkcji Filmowej i Dokumentalnej UG

Wypowiedź dr. Thomasa Bacha, prezydenta Międzynarodowego
Komitetu Olimpijskiego.

Realizacja: Centrum Produkcji Filmowej i Dokumentalnej UG

 

Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa dr. Thomasowi Bachowi

Tytuł nadania doktora honoris causa dr. Thomasowi BachowiPrzemówienie Rektora prof. Jerzego GwizdałyLaudacja prof. Andrzeja GąsiorowskiegoUroczystość nadania doktora honoris causa dr. Thomasowi Bachowi w Dworze Artusa Uroczyste nadanie tytułu doktora honoris causa dr. Thomasowi Bachowi przez Rektora UG prof. Jerzego GwizdałęOd lewej: prof. Krzysztof Bielawski, dr hab. Arnold Kłonczyński prof. UG, dr Thomas Bach, prof. Jerzy GwizdałaWykład dr. Thomasa Bachadr Thomas BachAkademicki Chór Uniwersytetu Gdańskiego pod dyrekcją prof. Marcina TomczakaRektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. Jerzy Gwizdaładr Thomas Bach przechodzi pod szpalerem zawodników z Gdańskiej Szkoły SzermierkiAndrzej Kraśnicki, Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego gratuluje dr. Thomasowi BachowiKoncert kwartetu smyczkowego Golden Gate String QuartetOd lewej: dr Thomas Bach, prof. Jerzy Gwizdała, prof. Piotr Stepnowski, fot. Archiwum UGProf. Piotr Stepnowski gratuluje dr. Thomasowi Bachowi, fot. Archiwum UGStatuetka, fot. Archiwum UG
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Julia Bereszczyńska
Treść wprowadzona przez: Justyna Sikorska
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 6 grudnia 2019 roku, 14:25