fbpx Instytut Konfucjusza Uniwersytetu Gdańskiego | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Instytut Konfucjusza Uniwersytetu Gdańskiego

Instytut Konfucjusza Uniwersytetu Gdańskiego

  1. Realizując porozumienie z Centralą Instytutów Konfucjusza (Confucius Institute Headquarters of China), Senat Uniwersytetu Gdańskiego stworzył Instytut Konfucjusza Uniwersytetu Gdańskiego, jako międzyuczelnianą jednostkę organizacyjną. Obecnie prowadzona jest wspólnie z Uniwersytetem Chińskiej Akademii Nauk Społecznych (UCASS).  Głównym celem Instytutu jest propagowanie języka i kultury chińskiej poprzez ofertę dydaktyczną, prowadzenie badań naukowych i publikowanie ich wyników, organizację kursów językowych oraz imprez kulturalnych
  2. Instytut funkcjonuje w strukturze Uniwersytetu Gdańskiego na podstawie porozumienia z 18 września 2014 roku zawartego pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim i Centralą Instytutów Konfucjusza (Hanban) o wspólnym utworzeniu Instytutu Konfucjusza, oraz w oparciu o odpowiednie wspólne decyzje Chińskiego Uniwersytetu Nauk Politycznych Młodzieży Chińskiej i Uniwersytetu Gdańskiego.
  3. Instytut, jako jednostka organizacyjna działająca w Uniwersytecie Gdańskim podlega Prorektorowi ds. Współpracy Międzynarodowej.
  4. Regulamin Instytutu, zatwierdzony na mocy niniejszej uchwały Senatu UG nr 68/14 z dnia 30 października 2014 roku.
Budynek administracji
Bażyńskiego 1A
80-309 Gdańsk
Telefon: +48 58 523 33 50
Symbol: 
4A00