fbpx Centrum Transferu Technologii | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Centrum Transferu Technologii

Centrum Transferu Technologii

Wydział Chemii
ul. Wita Stwosza 63
pok. 302, F303, F304
80-308 Gdańsk
Telefon: +48 58 523 33 74
Godziny otwarcia: 8.00 - 15.00
Symbol: 
9A00

Dyrektor Centrum

Zastępca Dyrektora Centrum

Pracownicy

Zadania

 1. Wspiera pracowników naukowo-dydaktycznych i naukowych oraz jednostki organizacyjne UG w przygotowaniu ofert w zakresie komercjalizacji badań i transferu technologii.
 2. Współpracuje z zespołami naukowymi w zakresie poszukiwania odbiorców technologii.
 3. Opracowuje zasady komercjalizacji i uczestnictwa w procesach komercjalizacji.
 4. Obsługuje od strony prawnej i finansowej transfer komercjalizacji i technologii.
 5. Wspiera pracowników naukowo-dydaktycznych i naukowych w sprawach związanych z komercjalizacją.
 6. Współpracuje w zakresie upowszechniania i komercjalizacji wyników badań naukowych z rzecznikiem patentowym.
 7. Stymuluje zainteresowania studentów i doktorantów w obszarze innowacyjności, przedsiębiorczości i zarządzania własnością intelektualną.
 8. Ściśle współpracuje ze spółką celową UG do komercjalizacji pośredniej w procesie tworzenia przedsięwzięć komercyjnych, w tym firm „start-up” lub „spin-off” czy sprzedaży licencji.
 9. Monitoruje stan realizacji zobowiązań podjętych w ramach projektów w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych.
 10. Poszukuje partnerów do konkretnych przedsięwzięć, w szczególności realizowanych we współpracy z sektorem gospodarczym, wskazanych przez Prorektora ds. Rozwoju, w tym informuje pracowników UG o programach, konkursach i innych inicjatywach we współpracy z Biurem Zarządzania Projektami, reprezentuje UG w odpowiednich sieciach i gremiach, uczestniczy w wydarzeniach informacyjnych, targach, spotkaniach brokerskich itp.
 11. Inicjuje współpracę z potencjalnymi partnerami gospodarczymi i wspiera proces nawiązywania kontaktów z zainteresowanymi jednostkami organizacyjnymi UG lub spółką celową UG do komercjalizacji pośredniej.
 12. Pozyskuje i realizuje projekty wskazane przez Prorektora ds. Rozwoju, w szczególności projekty we współpracy lub stymulujące współpracę z otoczeniem gospodarczym.
 13. Koordynuje udział UG w przedsięwzięciach realizowanych z udziałem gospodarki lub partnerów strategicznych.
 14. Pełni rolę Biura Projektu dla przedsięwzięć realizowanych w pionie Prorektora ds. Rozwoju.
 15. Współpracuje z Biurem Zarządzania Projektami w zakresie informowania o konkursach, programach i inicjatywach.