fbpx Akademickie Centrum Kultury UG "Alternator" | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Akademickie Centrum Kultury UG "Alternator"

Akademickie Centrum Kultury UG "Alternator"

Telefon: +48 58 523 23 00, +48 58 523 24 50
Symbol: 
3A00

Zadania

  1. Realizuje politykę kulturalną Uczelni przy współpracy z właściwymi podmiotami.
  2. Prowadzi działalność impresaryjno-promocyjną na rzecz środowiska akademickiego.
  3. Planuje i wydatkuje środki finansowe przeznaczone na rozwój kultury akademickiej.
  4. Udziela wsparcia przedsięwzięciom artystycznym i kulturalnym promującym środowisko Uniwersytetu Gdańskiego w regionie, kraju i za granicą.
  5. Wspiera inicjatywy społeczno-kulturalne studentów i pracowników Uniwersytetu na rzecz własnego środowiska, regionu i kraju.
  6. Animuje, inspiruje i udziela pomocy organizacyjnej studentom w ich działalności kulturalnej i edukacyjnej.
  7. Organizuje i nadzoruje działalność Akademickiego Chóru UG, Zespołu Pieśni i Tańca UG Jantar, Dyskusyjnego Klubu Filmowego UG Miłość Blondynki, periodyku naukowego Panoptikum, Kulturalnego Kolektywu, Studenckiej Agencji Fotograficznej oraz innych grup twórczości artystycznej studentów Uczelni. Planuje i kontroluje środki finansowe przeznaczone na ich działalność.
  8. Organizuje udział grup twórczości artystycznej w imprezach krajowych i zagranicznych.
  9. Kontroluje racjonalność wykorzystania majątku grup twórczości artystycznej oraz jego zabezpieczenie.
  10. Współpracuje z instytucjami kultury oraz innymi podmiotami w sprawach dotyczących prowadzonej działalności kulturalnej.