fbpx Sekcja Obsługi Programu Erasmus+ | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Sekcja Obsługi Programu Erasmus+

Sekcja Obsługi Programu Erasmus+

Rektorat
Jana Bażyńskiego 8
pok. 202, 227
80-309 Gdańsk
Telefon: +48 58 523 31 22, +48 58 523 24 67, +48 58 523 24 42
Symbol: 
4220

Pracownicy

Zadania

Sekcja Obsługi Programu Erasmus+ sprawuje zadania związane z koordynacją programów: Erasmus + KA103 (kraje programu), Erasmus + KA107 (kraje partnerskie), POWER Mobilność. Koordynacja programów realizowana jest przez:

 1. składanie osobnych wniosków na każdy z programów;
 2. zarządzanie budżetem każdego z Programów zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej;
 3. sporządzanie raportów finansowych i merytorycznych (po trzy raporty rocznie dla każdego z Programów);
 4. aktualizowanie informacji o Programie zgodnych z wytycznymi Komisji Europejskiej,
 5. opracowywanie aplikacji o przyznanie Kontraktu Uczelnianego/Karty Erasmusa dla Uniwersytetu;
 6. aktywne zabieganie o zawieranie umów dwustronnych z uczelniami zagranicznymi;
 7. procedowanie procesu podpisywania umów z partnerami zagranicznymi (umowy międzyinstytucjonalne) oraz wprowadzenie ich do systemu Komisji Europejskiej MOBILITY TOOL;
 8. opracowanie podziału środków finansowych dla Uczelni oraz indywidualnych beneficjentów zgodnie z wytycznymi Programu;
 9. zgłoszenie każdego zrekrutowanego studenta do partnerskiej uczelni, zgodnie z podpisana umową międzyinstytucjonalną oraz wprowadzenie tych danych do systemów Komisji Europejskiej: MOBILITY TOOL;
 10. organizację cyklicznych spotkań informacyjnych dla studentów oraz zebranie indywidualnych informacji na temat deklaracji językowych i umieszczenie ich na portalu Komisji Europejskiej On-line Language Platform w celu przeprowadzenia testu językowego;
 11. organizację spotkania dla  koordynatorów wydziałowych, na których omawiane są bieżące problemy związane z działaniem programu na UG;
 12. realizację indywidualnych  umów z  beneficjentami Programu (studenci wyjeżdżający na studia /praktykę, pracownicy na wyjazdy dydaktyczne/szkoleniowe);
 13. prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją Programu, oraz przygotowanie dokumentacji na czas kontroli poszczególnych zagadnień lub beneficjentów;
 14. organizowanie  wizyt monitoringowych dla  przyjeżdżających pracowników z uczelni partnerskich;
 15. rekrutację oraz organizację pobytu dla studentów przyjeżdżających w ramach programu Erasmus.