fbpx "Gazeta Uniwersytecka" Pismo Społeczności Akademickiej UG | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

"Gazeta Uniwersytecka" Pismo Społeczności Akademickiej UG

"Gazeta Uniwersytecka" Pismo Społeczności Akademickiej UG

Biblioteka Ekonomiczna
Armii Krajowej 110
81-824 Sopot
Telefon: +48 58 523 12 62
Fax: +48 58 523 12 63
Symbol: 
0F00

Zadania

  1. Wydaje i odpowiada za treść merytoryczną pisma społeczności akademickiej UG "Gazeta Uniwersytecka", a także jej formę elektroniczną w Internecie.
  2. Prowadzi obsługę administracyjną Rady Programowej "Gazety Uniwersyteckiej”.
  3. Publikuje teksty dotyczące życia Uczelni, w szczególności zapowiedzi wydarzeń odbywających się na Uczelni i relacje z tych wydarzeń.
  4. Publikuje teksty dotyczące nauki, szkolnictwa wyższego, kultury akademickiej i sportu akademickiego.
  5. Współpracuje z Biurem Rzecznika Prasowego, Redakcją Czasopisma Młodych Badaczy „Zatoka nauki” oraz z Radiem MORS oraz innymi jednostkami organizacyjnymi Uczelni.
  6. Współpracuje ze studenckimi i doktoranckimi kołami naukowymi oraz samorządem studentów i doktorantów.
  7. Współpracuje z uznanymi naukowcami z kraju i zagranicy.
  8. Przyjmuje na studenckie staże i praktyki w redakcji czasopisma. Współpracuje w tym zakresie z dziekanatami wydziałów oraz Biurem Karier.
  9. We współpracy z innymi jednostkami organizuje szkolenia dla studentów i doktorantów z zakresu tworzenia tekstów naukowych, prezentacji publicznych, praw autorskich, korzystania z czasopism naukowych.