fbpx Ośrodek Konferencyjno-Szkoleniowy UG w Leźnie | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Ośrodek Konferencyjno-Szkoleniowy UG w Leźnie

Ośrodek Konferencyjno-Szkoleniowy UG w Leźnie

Telefon: +48 58 523 20 90, +48 58 523 20 91
Fax: +48 58 523 20 93

Dyrektor Ośrodka

Pracownicy

Zadania

  1. Prowadzi i promuje bazę noclegowo-szkoleniową Uniwersytetu w Leźnie.
  2. Zabezpiecza utrzymanie sprawności eksploatacyjnej wyposażenia Ośrodka.
  3. Przy współpracy z kwesturą prowadzi rozliczenie finansowe działalności Ośrodka.
  4. Prowadzi księgi meldunkowe i przyjmuje wpłaty za noclegi i posiłki.
  5. Zajmuje się akwizycją kontrahentów.
  6. Przygotowuje propozycje do rocznego planu remontów.
  7. Współdziała z Zastępcą Kanclerza ds. Inwestycji i Remontów oraz Działem Administracji i Transportu, w zakresie zapewnienia właściwego stanu technicznego instalacji i urządzeń.
  8. Dopilnowuje poprawności rozliczeń prowadzonych z tytułu świadczonych usług gastronomicznych.