fbpx Studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie

Studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie

Oferta kształcenia prezentuje wszystkie kierunki studiów prowadzone na Uniwersytecie Gdańskim.

Kandydatów na studia zapraszamy na stronę Rekrutacji, gdzie dostępny jest wykaz studiów, na które prowadzona jest rekrutacja.

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Wydział Biologii

Wydział Chemii

Wydział Ekonomiczny

Wydział Filologiczny

Wydział Historyczny

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Wydział Nauk Społecznych

Wydział Oceanografii i Geografii

Wydział Prawa i Administracji

Wydział Zarządzania