fbpx Akademickie Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Akademickie Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców

Akademickie Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców

Wydział Filologiczny, Filologia
ul. Wita Stwosza 55
pok. 4.18, 4,17
80-308 Gdańsk
Telefon: +48 572 727 556
Symbol: 
4D00

Zadania

- organizacja i prowadzenie kursów dla cudzoziemców w zakresie języka polskiego i kultury polskiej;

- organizacja i przeprowadzanie egzaminów certyfikatowych ze znajomości języka polskiego jako obcego;

- organizacja i przeprowadzanie egzaminów ze znajomości języka polskiego jako obcego na potrzeby Uniwersytetu;

- prowadzenie kursów, warsztatów, lektoratów oraz szkoleń metodycznych dla nauczycieli języka polskiego jako obcego;

- współpraca przy realizacji na Wydziale Filologicznym programów studiów w zakresie języka polskiego jako obcego;

- organizowanie seminariów z zakresu języka polskiego i kultury polskiej dla nauczycieli i lektorów uczących języka polskiego za granicą;

- organizowanie seminariów i konferencji poświęconych językowi polskiemu i kulturze polskiej, nauczaniu języka polskiego jako obcego i drugiego oraz tłumaczeniom;

- upowszechnianie znajomości języka polskiego oraz kultury polskiej.