fbpx Biuro Analiz i Ekspertyz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Biuro Analiz i Ekspertyz

Biuro Analiz i Ekspertyz

Symbol: 
9400

Dyrektor Biura

Zadania

Centrum Analiz i Ekspertyz UG

  1. Prowadzi rejestr ekspertów Uniwersytetu Gdańskiego z podziałem na grupy badawcze.
  2. Koordynuje tworzenie i prace zespołów eksperckich realizujących umowy z partnerami zewnętrznymi.
  3. Pozyskuje zleceniodawców ekspertyz, analiz i opinii dla jednostek organizacyjnych lub pracowników Uczelni.
  4. Współpracuje z pracownikami – zleceniobiorcami Uniwersytetu przy przygotowywaniu ofert w zakresie opracowywania ekspertyz, analiz i opinii.
  5. Działa na potrzeby zainteresowanych podmiotów gospodarczych oraz jednostek administracji publicznej i osób fizycznych w zakresie przygotowywania specjalistycznych analiz, ekspertyz i opinii.
  6. Rejestruje wnioski o przeprowadzenie ekspertyz, analiz i opinii kierowanych do Uniwersytetu Gdańskiego przez zleceniodawców spoza UG.
  7. Prowadzi rejestr wydanych przez jednostki lub pracowników UG ekspertyz, analiz, opinii oraz realizowanych zleceń i umów.
  8. Prowadzi rozliczenia finansowe związane z przeprowadzaniem analiz, ekspertyz i opinii, zgodnie z Zasadami Gospodarki Finansowej UG.
  9. W celu sprawnego funkcjonowania Centrum współpracuje z Kwestorem (obsługa finansowa), Biurem Prawnym (obsługa prawna), Biurem Rektora oraz innymi jednostkami organizacyjnymi Uczelni.
  10. Centrum w celu realizacji swoich zadań współpracuje ze zleceniodawcami – podmiotami i osobami fizycznymi a jeśli zachodzi taka potrzeba – również z ekspertami zewnętrznymi, którzy mogą dołączać do zespołów eksperckich.