fbpx Sekcja ds. Tłumaczeń | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Sekcja ds. Tłumaczeń

Sekcja ds. Tłumaczeń

Nadzór nad Sekcją: mgr Iwona Musielska

Symbol: 
3C60

Starsi wykładowcy

Zadania

  1. Do zadań Sekcji ds. Tłumaczeń należy:
  1. koordynacja działań związanych z realizacją tłumaczeń zlecanych w ramach współpracy wewnętrznej z jednostkami UG oraz dla podmiotów spoza Uczelni;
  2. organizacja wewnętrznych szkoleń z zakresu tłumaczeń pisemnych i ustnych;
  3. inne formy podnoszenia kompetencji lektorów-tłumaczy.
  1. Za pracę Sekcji odpowiada Zastępca Dyrektora SJO ds. Finansowo-Technicznych.