fbpx Sekcja Sprawozdawczości Statystycznej i Budżetowej | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Sekcja Sprawozdawczości Statystycznej i Budżetowej

Sekcja Sprawozdawczości Statystycznej i Budżetowej

Rektorat
Jana Bażyńskiego 8
pok. R 308
80-309 Gdańsk
Telefon: +48 58 523 25 82
Symbol: 
6520

Kierownik Sekcji

Pracownicy

Zadania

  1. Zarządza sprawozdawczością Uczelni i określa uprawnienia użytkowników Portalu sprawozdawczego UG w Głównym Urzędzie Statystycznym.
  2. Sprawuje nadzór nad prawidłowością i terminowością prac sprawozdawczych wykonywanych na podstawie ustawy o statystyce publicznej przez jednostki organizacyjne UG zgodnie z kompetencjami.
  3. Sprawuje nadzór nad prawidłowością i terminowością prac sprawozdawczych realizowanych przez jednostki organizacyjne UG w Zintegrowanym Systemie Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on.
  4. Koordynuje przekazywanie danych do Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on.
  5. Sporządza sprawozdania oraz informacje ekonomiczne i statystyczne według właściwości.