fbpx Centrum Produkcji Filmowej i Dokumentalnej | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Centrum Produkcji Filmowej i Dokumentalnej

Centrum Produkcji Filmowej i Dokumentalnej

Symbol: 
0E00

Dyrektor Centrum

Zastępca Dyrektora

Zadania

  1. zapewnienie jak najszerszej oferty i podniesienie poziomu kształcenia dla studentów kierunków o profilu praktycznym Wydziału Nauk Społecznych (Dziennikarstwo i komunikacja społeczna) oraz Wydziału Filologicznego (Wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej)” poprzez realizację  zadań z zakresu:

1) produkcji filmowej i dokumentalnej

2) rejestracji i archiwizacji materiałów filmowych

3) kształcenia praktycznego związanego ze sztuką wizualną,

4) streamingu wideo w sieci internetowej zrealizowanych materiałów oraz transmisji na żywo,

5) prowadzenia wieloaspektowych działań zmierzających do podniesienia jakości kształcenia.

2.   Przestrzeganie wymagań związanych z prowadzeniem działalności Studia w okresie trwałości projektu.

3.  Współpraca z Jednostkami UG w zakresie promocji uczelni.

4.  Opracowanie i wdrażanie rozwiązań usprawniających   organizację  pracy

5. Dbałość o stan  techniczny i utrzymywanie w sprawności technicznej zainstalowanych urządzeń i systemów.

6. Zapewnienie przestrzegania zasad użytkowania pomieszczeń, eksploatacji sprzętu i wyposażenia zgodnie z  warunkami , instrukcjami i opracowanymi wewnętrznymi  regulaminami.  

7.  Prowadzenie i rozliczanie kosztów utrzymania jednostki.

8. Opracowywanie sprawozdań z działalności jednostki.

9. Uczestniczenie i udostępnianie wszystkich wymaganych dokumentów dla kontroli zewnętrznych.

10. Dbałość o właściwe przechowywanie i archiwizowanie wszystkich wytworzonych  dokumentów.