fbpx Sekcja ds. Metodyki i Jakości Kształcenia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Sekcja ds. Metodyki i Jakości Kształcenia

Sekcja ds. Metodyki i Jakości Kształcenia

Nadzór nad Sekcją: dr Małgrzata Kudlik

Symbol: 
3C50

Starsi wykładowcy

Wykładowcy

Zadania

  1. Do zadań Sekcji ds. Metodyki i Jakości Kształcenia należy nadzór metodyczny nad pracą lektorów oraz inicjonowanie i wdrażanie działań projakościowych, w tym:
  1. wprowadzenie jednolitych standardów egzaminów końcowych z języków obcych;
  2. nadzór nad jakością sylabusów i ich zgodnością z wymogami obowiązującymi na danym wydziale lub kierunku studiów;
  3. organizacja szkoleń metodycznych;
  4. hospitacja zajęć;
  5. inne działania zmierzające do stałego podnoszenia jakości kształcenia językowego w SJO.
  1. Za pracę Sekcji odpowiada Zastępca Dyrektora SJO ds. Dydaktyczno-Studenckich.