fbpx Biuro Karier | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Biuro Karier

Biuro Karier

Budynek administracji
Bażyńskiego 1A
pok. 123
80-309 Gdańsk
Telefon: +48 58 523 33 78, +48 58 523 33 79
Strona WWW: https://bk.ug.edu.pl
Symbol: 
3700

doradcy zawodowi

Zadania

  1. Prowadzi doradztwo zawodowe i coaching dla studentów i absolwentów Uniwersytetu Gdańskiego.
  2. Pozyskuje, w celu udostępnienia, informacje o rynku pracy oraz możliwościach rozwoju zawodowego studentów i absolwentów.
  3. Organizuje przedsięwzięcia rozwijające umiejętności, poszerzające wiedzę z zakresu rynku pracy oraz promujące aktywną postawę zawodową wśród studentów i absolwentów Uniwersytetu Gdańskiego, a także współpracuje z wydziałami oraz z instytucjami i organizacjami realizującymi lub wspierającymi takie działania.
  4. Udostępnia studentom i absolwentom oferty pracy, praktyk, staży i wolontariatu.
  5. Organizuje bezpośrednie kontakty studentów z pracodawcami, targi pracy i inne tego typu przedsięwzięcia.
  6. Monitoruje kariery absolwentów Uniwersytetu na rynku pracy.
  7. Promuje studentów i absolwentów Uniwersytetu Gdańskiego