fbpx Centrum Kompetencyjne EZD | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Centrum Kompetencyjne EZD

Centrum Kompetencyjne EZD

Symbol: 
8200

Zadania

  1. Centrum Kompetencyjne EZD Uniwersytetu Gdańskiego, w porozumieniu z Podlaskim Urzędem Wojewódzkim w Białymstoku (PUW) – twórcą systemu Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją (EZD), w ramach projektu EZD EDU prowadzonego przez Międzyuniwersyteckie Centrum Informatyzacji (MUCI), wspiera zainteresowane uczelnie publiczne we wdrażaniu i rozwijaniu tego oprogramowania.
  2. Wsparcie świadczone przez Centrum Kompetencyjne EZD obejmuje:
  1. pomoc przy instalowaniu standardowej konfiguracji EZD PUW a następnie EZD EDU w uczelni;
  2. uruchomienie Help Desku działającego na rzecz uczelni,
  3. szkolenia dla administratorów i użytkowników EZD PUW,
  4. proponowanie nowych funkcjonalności EZD EDU,
  5. nadzór nad wykonywaniem modyfikacji EZD EDU,
  6. reprezentowanie członków projektu wobec PUW przy ustalaniu priorytetów w modyfikowaniu EZD EDU oraz testowanie nowych rozwiązań.