fbpx Sekcja Rozwoju Oprogramowania | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Sekcja Rozwoju Oprogramowania

Sekcja Rozwoju Oprogramowania

Rektorat
Jana Bażyńskiego 8
pok. R118, R119, R122-R129
80-309 Gdańsk
E-mail: oiug@ug.edu.pl
Symbol: 
81D0

Zadania

1.   Dział Rozwoju Oprogramowania zajmuje się wytwarzaniem oprogramowania na potrzeby usług udostępnianych społeczności akademickiej.

2.   Strukturę Działu Rozwoju Oprogramowania stanowią:

1) Sekcja Programistów,

2) Sekcja WWW.

3.   Sekcja Programistów:

1)  Analizuje procesy biznesowe Uczelni w celu ich optymalizacji i implementacji w systemach informatycznych.

2)  Programuje uczelniane standardy w zakresie technologii IT.

3)  Wytwarza, rozwija oraz utrzymuje oprogramowanie dla usług ogólnouczelnianych.

4)  Prowadzi szkolenia w zakresie wytwarzanych przez sekcję systemów.

5)  Realizuje eksporty i importy danych do systemu POL-on.

4.   Sekcja WWW:

1)  Administruje i rozwija główny serwis WWW Uniwersytetu Gdańskiego.

2)  Rozwija systemy CMS wspierane przez Dział Rozwoju Oprogramowania.

3)  Planuje, testuje i wdraża nowe technologie związane z systemem WWW.