fbpx Centrum Zrównoważonego Rozwoju | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Centrum Zrównoważonego Rozwoju

Centrum Zrównoważonego Rozwoju

Wydział Nauk Społecznych
ul. Jana Bażyńskiego 4
pok. D208
80-309 Gdańsk
Telefon: +48 58 523 52 88
E-mail: czrug@ug.edu.pl
Symbol: 
9B00

Dyrektor

Pracownicy administracyjni

Zadania

Centrum Zrównoważonego Rozwoju jest ogólnouniwersytecką, pozawydziałową jednostką organizacyjną. Jednostka działa na podstawie odrębnego Regulaminu nadanego przez Rektora.