fbpx Dr Urszula Mrzygłód – ekonomista z powołania, sportsmenka i entuzjastka mody | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Dr Urszula Mrzygłód – ekonomista z powołania, sportsmenka i entuzjastka mody

Dr Urszula Mrzygłód – ekonomista z powołania, sportsmenka i entuzjastka mody

Wydział Ekonomiczny
Dr Urszula Mrzygłód

Pani doktor skąd pomysł, aby studiować ekonomię?

Studia wybrałam dlatego, że interesowałam się bieżącym życiem gospodarczym, dla osób, które się interesują współczesnym życiem gospodarczym czy politycznym studia ekonomiczne są wartością samą w sobie i to na pewno zadecydowało o wyborze kierunku.

Wywiad

Posłuchaj wywiadu audio
Przeczytaj cały wywiad
Pani doktor skąd pomysł, aby studiować ekonomię?
 
Studia wybrałam dlatego, że interesowałam się bieżącym życiem gospodarczym. Dla osób, które się interesują współczesnym życiem gospodarczym czy politycznym studia ekonomiczne są wartością samą w sobie i to na pewno zadecydowało o wyborze kierunku w moim przypadku. Natomiast w ramach ekonomii wybrałam specjalność handlu zagranicznego i jest to jedna z najlepszych specjalności na Wydziale Ekonomicznym. Wtedy nie było jeszcze specjalności z finansów, którą prowadzimy teraz, i w której ja się specjalizuję. Handel zagraniczny został wybrany dlatego, że był tam profesor  śp. Edmund Pietrzak, o którym słyszałam już wcześniej i do którego chciałam trafić na seminarium. To były przemyślane wybory. Profesor, nakreślił moje pierwsze wybory naukowe przy pracy magisterskiej, to on zauważył, że mam potencjał na naukowca i te pierwsze wybory przy okazji pracy doktorskiej również zawdzięczam jemu. Była to postać bardzo inspirująca i o niezwykłym intelekcie.
 
Czy ekonomiści pracujący teoretycznie mają wpływ na realną ekonomię naszego państwa?
 
Tu pracują naprawdę wspaniałe osoby, które zajmują się projektami na szczeblu samorządów czy województw, nakreślają strategię rozwoju. My tutaj, w zakładzie, zajmujemy  się finansami międzynarodowymi. Ostatnio realizowałam projekt badawczy dla Narodowego Banku Polskiego. Wygraliśmy projekt z koleżanką i kolegą z Wydziału Zarządzania. Projekt został zrealizowany w ubiegłym roku i niedawno ukazał się wynik tego projektu. Zasadą, którą trzeba przyjąć do realizacji to jest m.in. to, że projekt jest potrzebny NBP do realizacji bieżącej polityki czy rozwoju polityki pieniężnej. W tym kontekście przełożenie jest.. W zakładzie uczymy także przedmiotów, które są bardzo potrzebne wszystkim przedsiębiorstwom, które działają w handlu międzynarodowym. Zapewne znany jest wielu osobom fakt zawirowań wokół franka szwajcarskiego i kłopotów kredytobiorców. Wcześniej takim problemem  były opcje walutowe, które silnie wpłynęły na sytuację finansową przedsiębiorstw. My o tym uczymy, uczymy jakie ryzyko niosą za sobą różne instrumenty finansowe. myślę,  Osoby, które zaznajamiają się z takimi problemami w trakcie stdióww przyszłości trochę bardziej na chłodno podejmują decyzje finansowe.
 
Jakie są Pani osobiste zainteresowania naukowe?
 
Obszar badawczy związany z doktoratem jest cały czas obecny w mojej pracy naukowej. Zajmowałam się integracją rynków finansowych, czyli sprawdzałam na ile rynki finansowe UE są jednolitym rynkiem gdzie ceny instrumentów finansowych są do siebie zbliżone a na ile są to rynki oddzielne, na których panują indywidualne warunki charakterystyczne  dla danego kraju. Nadal obserwuję to co dzieje się  w tym obszarze. Teraz zainteresowałam się pod względem naukowym, determinantami kosztów kapitału. Stopy procentowe w dowolnych krajach, które sobie wybierzemy różnią się.  Ja się zastanawiam od czego ta wysokość stopy procentowej może zależeć,  ale także od czego będzie zależeć dla poszczególnych instrumentów finansowania np. obligacji rządowych, akcji czy obligacji korporacyjnych .
 
Ma Pani w swoim dorobku również liczne nagrody za osiągnięcia naukowe.
 
Otrzymałam nagrodę NBP za najlepszą pracę doktorską, to dla mnie było bardzo duże wyróżnienie i zwiększyło ambicje do dalszych badań. Zajmowałam się efektami zarażania, kryzysem finansowym. W minionym roku zajmowałam się projektem: Determinanty rentowności obligacji skarbowych Polski i wybranych państw europejskich w ostatnich latach”. Pod lupę wzięliśmy (prof. Anna Zamojska z Wydziału Zarządzania, która była kierownikiem projektu i dr Marcin Kujawski z Wydziału Zarządzania) i razem badaliśmy różnego rodzaju czynniki wpływające na rentowność obligacji państw Europy środkowo-wschodniej. Był to bardzo ciekawy projekt zarówno dla nas, jak i mam nadzieję, osób interesujących się tym tematem.
 
Czy swoją wiedzę ekonomiczną wykorzystuje Pani na co dzień, w zwykłych przypadkach, np. gdy styka się Pani z jakimiś nieprawidłowościami w prezentacji narzędzi finansowych?
 
Zawsze staram się studentom wyjaśnić, że rolą ekonomisty po studiach nie jest tylko zarabianie dla siebie i funkcjonowanie prawidłowe w życiu gospodarczym, ale także uczenie wszystkich tych, którzy nie znają tych pojęć, jak należy korzystać z instrumentów finansowych. Staram się im przekazać, że często w ich rodzinach są podejmowane decyzje, które nie są korzystne np. w rodzaju wyboru funduszu inwestycyjnego, wyboru lokaty, czy wyboru rodzaju kredytu. Mogę powiedzieć, że kiedy ktoś mi da taką okazję to staram się doradzić, co było by lepsze w danej sytuacji. Zdarza mi się czasem coś podpowiedzieć przy okienku bankowym kiedy słyszę, że ktoś nie do końca rozumie pewne drobne, ale ważne w niektórych usługach bankowych różnice. Staram się z tym nie przesadzać, bo nie wszyscy przecież lubią słuchać wymądrzania się. Uważam, że rolą każdej osoby, która ukończyła ekonomię – a świat jest bardzo skomplikowany i przesiąknięty ekonomią, jest pomoc w dokonaniu jak najlepszych wyborów.
 
Czy ma Pani hobby, któremu oddaje się Pani w wolnym czasie?
 
Bardzo lubię uprawiać sport, jazdę na rowerze, godzinami potrafię jeździć, lubię zajęcia na siłowni i jak znajduję czas, to angażuję się mocno. Jestem kobietą wysportowaną, potrafię zrobić wiele pompek, myślę, że studenci tego o mnie nie wiedzą. Mam też zwierzęta domowe, które potrzebują mojej uwagi, to pies i dwa koty więc też mam co robić w domu. Jeśli jeszcze znajdę czas to obszarem, który mnie interesuje jako kobietę, jest moda. Od dzieciństwa lubiłam trochę szyć, trochę projektować, zawsze gdzieś to zostaje aktywne i jak jest okazja to próbuję czegoś nowego.
 
Rozmawiał Krzysztof Klinkosz
Foto: Piotr Pędziszewski
Dr Urszula MrzygłódDr Urszula MrzygłódDr Urszula Mrzygłód