fbpx Zarządzanie i komunikacja w sztukach scenicznych - stacjonarne II stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Zarządzanie i komunikacja w sztukach scenicznych - stacjonarne II stopnia

Zarządzanie i komunikacja w sztukach scenicznych

Studia
stacjonarneII stopnia
logo ug
Rok akademicki: 2024/2025

Wydział Filologiczny

Opis

  • Informacje na temat specjalności, dostępnych na danym kierunku, można uzyskać w DZIEKANACIE.

ATUTY KIERUNKU

Zarządzanie i komunikacja w sztukach scenicznych (ZaiKSS) to nowoczesne, dwujęzyczne studia interdyscyplinarne, łączące elementy wiedzy z nauk humanistycznych oraz nauk o zarządzaniu. Adresowane są do osób zainteresowanych dziedziną sztuk scenicznych w Polsce i na świecie, w tym w szczególności do absolwentów studiów licencjackich na kierunkach Wiedza o teatrze i Zarządzanie instytucjami artystycznymi. Na program kształcenia składają się moduły zajęć poświęcone: specyfice komunikacji artystycznej w sztukach scenicznych, obecności sztuk scenicznych w różnych kontekstach współczesnej kultury, a także nowocześnie ukierunkowanych przedmiotów z zakresu zarządzania, marketingu i prawa ukierunkowanych na branżę sztuk performatywnych. Studia prowadzone są częściowo w języku angielskim, a ponadto ich komponentem jest specjalnie sprofilowany kurs językowy dla menadżerów instytucji artystycznych. Trzon kadry dydaktycznej kierunku stanowią wykładowcy akademiccy z Wydziału Filologicznego i Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, prowadzący działalność naukową i dydaktyczną ściśle związaną z profilem programowym studiów.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w instytucjach kultury w zakresie działalności menadżerskiej i organizacyjnej, na polu promocji, marketingu i PR-u oraz przy koordynowaniu projektów artystycznych w dziedzinie sztuk scenicznych. Mając dobrą orientację w najnowszych tendencjach rozwojowych tej dziedziny zarówno w skali lokalnej, jak i światowej, a przy tym biegłość w posługiwaniu się językiem angielskim, może szukać zatrudnienia również w instytucjach zagranicznych, przy projektach międzynarodowych, impresaryjnych oraz przy organizacji festiwali.

 

Kryteria przyjęć

kryteria kwalifikacyjne dla absolwentów kierunków: Wiedza o teatrze, Zarządzanie Instytucjami artystycznymi

kryteria kwalifikacyjne dla absolwentów studiów wyższych innych kierunków

Konkurs ocen na dyplomie – max 100 pkt.1)

Wymagany poziom języka angielskiego B2 lub powyżej.

1)  Zasady przeliczania oceny na dyplomie na punkty określa § 12, ust. 2 i 3 Uchwały Senatu.

 

1.  Konkurs ocen na dyplomie – max 50 pkt.1)

2.  Rozmowa kwalifikacyjna obejmująca sprawdzenie podstawowych wiadomości z zakresu wiedzy o teatrze - max 50 pkt

Wymagany poziom języka angielskiego B2 lub powyżej.

1)  Zasady przeliczania oceny na dyplomie na punkty określa § 12, ust. 2 i 3 Uchwały Senatu.

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Limit przyjęć zostanie podany po zatwierdzeniu przez Senat.

Wymagane dokumenty

Opłaty

Informacja na temat opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia
Ostatnia modyfikacja: środa, 3 stycznia 2024 roku, 10:24