fbpx Socjologia - stacjonarne II stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Socjologia - stacjonarne II stopnia

Socjologia

Studia
stacjonarneII stopnia
logo ug
Rok akademicki: 2024/2025

Wydział Nauk Społecznych

Opis

ATUTY KIERUNKU

 • Studenci socjologii odkrywają reguły życia społecznego w świecie prywatnym i publicznym. Projektują i prowadzą badania społeczne, analizują dane jakościowe i statystyczne – także za pomocą nowych technologii. Dzięki studiom rozwijają swoją wyobraźnię socjologiczną i kształcą zmysł krytyczny wobec wiedzy o związkach międzyludzkich i najważniejszych instytucjach życia społecznego (władza, kultura, gospodarka, rodzina, religia i media).
 • Studenci uczą się znaczenia zmian, którym podlega współczesny, zglobalizowany świat, zrozumieć społeczne problemy i twórczo je rozwiązywać.
 • Na studiach II stopnia jest do wyboru 6 modułów, które są uruchamiane w zależności od zainteresowania studentów, przy zebraniu odpowiednio licznej grupy. Są one poświęcone zaawansowanym metodom analizy danych, socjologii miasta, socjologii gospodarki, socjologii problemów społecznych, socjologii kultury i socjologii życia codziennego (moduł angielskojęzyczny).
 • Zajęcia mają w dużym stopniu charakter warsztatowy. Studenci prowadzą projekty badawcze i społeczne, które wyrastają z ich doświadczeń i zainteresowań.
 • Wiedza, jaką dysponują abslowneci, daje możliwość podejmowania zadań związanych z rozwojem i organizacją kultury, nauczaniem kompetencji społecznych, animacją środowisk lokalnych, doradztwem w biznesie i polityce, badaniami społecznymi i rynkowymi. 
 • Socjolodzy UG aktywnie współpracują m.in. z Instytutem Kultury Miejskiej, Nadbałtyckim Centrum Kultury, Europejskim Centrum Solidarności, Regionalnym Centrum Wolontariatu, samorządami Trójmiasta, agencjami badawczymi PBS i OBIAS. W ramach tej współpracy studenci mogą angażować się w badania i działania lokalne.
 • Na socjologii działa koło Socjokolektiv, które organizuje wydarzenia naukowe i imprezy integracyjne dla socjologów.
 • W ramach programu Erasmus studenci mogą spędzić część studiów za granicą. A dzięki programowi MOST mogą przenieść się na kilka miesięcy na inne polskie uczelnie.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Pracodawcy Pomorza najczęściej doceniają takie atuty absolwentów, jak: wiedza o świecie społecznym, znajomość najnowszych trendów, umiejętność samodzielnego i zespołowego prowadzenia badań, zdolność pozyskiwania i analizy danych oraz zarządzania projektami społecznymi. Absolwenci socjologii pracują w:
 • ośrodkach badań społecznych
 • instytucjach publicznych, samorządowych
 • instytucjach kultury
 • mediach
 • organizacjach pozarządowych
 • biznesie, polityce. 

Kryteria przyjęć

kryteria kwalifikacyjne

uwagi

Konkurs ocen na dyplomie – max 100 pkt 1)

 

1) Zasady przeliczania oceny na dyplomie na punkty określa § 12 ust. 2 i 3 Uchwały Senatu.

 

 

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych.

 

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Limit przyjęć zostanie podany po zatwierdzeniu przez Senat.

Wymagane dokumenty

Opłaty

Informacja na temat opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia
Ostatnia modyfikacja: środa, 3 stycznia 2024 roku, 10:23