fbpx Religioznawstwo - stacjonarne I stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Religioznawstwo - stacjonarne I stopnia

Religioznawstwo

Studia
stacjonarneI stopnia
logo UG
Rok akademicki: 2024/2025

Wydział Historyczny

Opis

ATUTY KIERUNKU

 • Studia kształcą absolwenta w szeroko rozumianej problematyce religijnej. Religioznawstwo rozwija zainteresowania i poszerza horyzonty, pozwala zrozumieć inne kultury i cywilizacje, a przede wszystkim religie, które wpływają na ich kształt.
 • Szeroka gama programowa studiów przygotowuje do kompetentnego poruszania się w dziedzinie religii. Studenci uzyskują wiedzę z zakresu historii, teorii, typologii religii.
 • Student zdobywa umiejętność analizy i oceny roli religii w kulturze i jej wpływu na życie i struktury społeczne.
 • Studia kształca w zakresie języków obcych (wśród nich język wybranej tradycji religijnej, którego znajomośc pozwoli na analizę i interpretację tekstów źródłowych)
 • Wykłady prowadzone przez najlepszych wykładowców z kilku wydziałów Uniwersytetu Gdańskiego.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Absolwenci są przygotowani do pracy w:
 • instytucjach kultury
 • organach administracji państwowej
 • organizacjach rządowych i pozarządowych do spraw mniejszości religijnych narodowych i uchodźców,
 • instytucjach nastawionych na dialog międzykulturowy i międzyreligijny
 • w prasie, radiu, telewizji jako dziennikarze, podejmując problematykę religijną, polityczną, społeczną, kulturalną.

 

Kryteria przyjęć

Kryteria kwalifikacyjne

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4,5,6)

przedmiot

mnożnik przedmiotu

język polski lub język obcy

0,25

drugi język obcy

0,25

dwa przedmioty do wyboru spośród: historia, geografia, matematyka, WOS, filozofia, język kaszubski

0,25

 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.
 2. Wynik egzaminu na poziomie podstawowym zostanie pomnożony przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym zostanie pomnożony przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.
 3. W przypadku, gdy kandydat zdawał egzamin maturalny z danego przedmiotu na dwóch poziomach, wyniki nie sumują się, system wybierze jeden wynik – korzystniejszy dla kandydata. 
 4. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów, posiadających świadectwa zagraniczne, określa § 9 Uchwały Senatu.
 5. § 10 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1), maturą europejską EB (ust. 2) oraz kandydatów z egzaminem z j. obcego na poziomie dwujęzycznym (ust. 3).
 6. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą określa § 11 Uchwały Senatu.

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Limit przyjęć zostanie podany po zatwierdzeniu przez Senat.

Wymagane dokumenty

Opłaty

Informacja na temat opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia
Ostatnia modyfikacja: środa, 3 stycznia 2024 roku, 10:24