fbpx Projektowanie gier historycznych - stacjonarne I stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Projektowanie gier historycznych - stacjonarne I stopnia

Projektowanie gier historycznych

Studia
stacjonarneI stopnia
logo ug
Rok akademicki: 2024/2025

Wydział Historyczny

Opis

ATUTY KIERUNKU

 • Projektowanie gier historycznych to studia, które są odpowiedzią na duże zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistki i specjalistów pracujących w przemyśle kreatywnym. Przemysł kreatywny, do którego zalicza się sektor gier, jest jedną z najprężniej rozwijających się i najbardziej innowacyjnych gałęzi gospodarki. Wraz z rosnącą popularnością gier historycznych, służących nauce, kulturze, edukacji, dziedzictwu i rozrywce rośnie zapotrzebowanie na ludzi merytorycznie kompetentnych w zakresie ich konsultowania oraz ich projektowania i tworzenia. Osoby studiujące na tym kierunku otrzymują wiedzę zarówno z zakresu historii Polski i świata, jak i praktyczne umiejętności z projektowania narracji interaktywnej, tworzenia mechaniki gier oraz pisania kreatywnego i technicznego.
 • Projektowanie gier historycznych to kierunek innowacyjny, oparty na nowoczesnych metodach kształcenia i na wskroś praktyczny. Do atutów kierunku należą m.in.:
 • Zdecydowana większość zajęć w formie ćwiczeń i projektów. Nacisk stawiany jest również na pracę zespołową.
 • Warsztaty kreatywne oraz game jamy, czyli maratony projektowania gier. Będą w nich brali udział studentki oraz studenci II i III roku tego kierunku, którzy w praktycznym sposób wykażą się zdobytą do tej pory wiedzą i umiejętnościami.
 • Budowanie międzynarodowej kariery: blisko 40% przedmiotów odbywa się w języku angielskim.
 • Kształtowanie własnej ścieżki rozwoju - od projektanta po konsultanta: wybór przedmiotów, praktyk zawodowych i formy pracy dyplomowej.
 • Praca dyplomowa w formie "tradycyjnej" lub projektowej, tj. działającego prototypu gry o tematyce historycznej.
 • Praktyki w renomowanych firmach zajmujących się tworzeniem gier.
 • Realny wpływ na kształtowanie swojej przyszłości zawodowej, dzięki przedmiotom takim jak planowanie karier, podstawy przedsiębiorczości oraz podstawy zarządzania projektem.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Absolwentki i absolwenci studiów zdobędą wiedzę i umiejętności z zakresu tworzenia historycznych gier komputerowych, planszowych, fabularnych czy miejskich. Będą posiadali wszechstronną wiedzę, umiejętności i kompetencje umożliwiające karierę zawodową w sektorze kreatywnym, a także w edukacji oraz kulturze.:

Będą mogli zostać zatrudnieni m.in.

 • w: branży gier (wideo, planszowych itd.),
 • branży eventowej,
 • wydawnictwach materiałów edukacyjnych,
 • instytucjach promujących dziedzictwo kulturowe oraz prowadzących edukację historyczną i obywatelską (muzea, centra kultury, organizacje pozarządowe, ośrodki edukacji nieformalnej itd.)
 • samodzielnie kształtować swoją przyszłość zawodową (własna firma, działalność popularyzująca naukę itd.).

 

 

Kryteria przyjęć

Kryteria kwalifikacyjne

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4,5,6)

przedmiot

mnożnik przedmiotu

język polski

0,20

język angielski

0,40

historia7)

0,40

lub jeden przedmiot do wyboru spośród: historia sztuki, geografia, filozofia, informatyka, matematyka, język kaszubski, WOS7)

0,40

 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym, to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.
 2. Wynik egzaminu na poziomie podstawowym zostanie pomnożony przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym zostanie pomnożony przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.
 3. W przypadku, gdy kandydat zdawał egzamin maturalny z danego przedmiotu na dwóch poziomach, wyniki nie sumują się, system wybierze jeden wynik – korzystniejszy dla kandydata. 
 4. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów, posiadających świadectwa zagraniczne, określa § 9 Uchwały Senatu.
 5. § 10 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1), maturą europejską EB (ust. 2) oraz kandydatów z egzaminem z j. obcego na poziomie dwujęzycznym (ust. 3)
 6. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą określa § 11 Uchwały Senatu.
 7. Jeden przedmiot z ośmiu do wyboru.

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Limit przyjęć zostanie podany po zatwierdzeniu przez Senat.

Wymagane dokumenty

Opłaty

Informacja na temat opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia
Ostatnia modyfikacja: środa, 24 stycznia 2024 roku, 12:27