fbpx Podatki i doradztwo podatkowe - stacjonarne I stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Podatki i doradztwo podatkowe - stacjonarne I stopnia

Podatki i doradztwo podatkowe

Studia
stacjonarneI stopnia
logo UG
Rok akademicki: 2024/2025

Wydział Prawa i Administracji

Opis

ATUTY KIERUNKU

 • Podatki i Doradztwo podatkowe to innowacyjny, międzywydziałowy kierunek studiów utworzony wspólnie przez Wydział Prawa i Administracji oraz Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Jego celem jest nadanie studentom zaawansowanych kompetencji w zakresie prawa podatkowego oraz rachunkowości, o charakterze zarówno teoretycznym, jak i praktycznym.
 • Kierunek obejmuje niemal całość zagadnień objętych egzaminem na doradcę podatkowego oraz znaczną część zagadnień objętych egzaminem na biegłego rewidenta. Wpis na listę doradców lub biegłych wymaga jednak uprzedniego odbycia praktyk i aplikacji (wyłącznie w przypadku biegłego) oraz zdania stosownych egzaminów.
 • Kierunek Podatki i Doradztwo podatkowe zdobył certyfikat „Studia z przyszłością” w I edycji Ogólnopolskiego Programu Akredytacji Kierunków Studiów.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie studiów na kierunku Podatki i Doradztwo podatkowe predysponuje absolwentów do pracy w:
 • działach podatkowych, finansowych, księgowych i prawnych przedsiębiorców
 • kancelariach doradztwa podatkowego
 • kancelariach prawnych (w szczególności radcowskich i adwokackich)
 • biurach rachunkowych
 • urzędach organów podatkowych i organów kontroli skarbowej.
 • przygotowuje do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie doradztwa podatkowego, usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, czy badania sprawozdań finansowych.
 

 

 

Kryteria przyjęć

Studia prowadzone przez Wydział Prawa i Administracji oraz Wydział Zarządzania

Kryteria kwalifikacyjne

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4,5,6)

przedmiot

mnożnik przedmiotu

język polski

0,35

język obcy nowożytny

0,35

jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka/fizyka i astronomia, historia, WOS, informatyka

0,3

 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.
 2. Wynik egzaminu na poziomie podstawowym zostanie pomnożony przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym zostanie pomnożony przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.
 3. W przypadku, gdy kandydat zdawał egzamin maturalny z danego przedmiotu na dwóch poziomach, wyniki nie sumują się, system wybierze jeden wynik - korzystniejszy dla kandydata.
 4. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów, posiadających świadectwa zagraniczne, określa § 9 Uchwały Senatu.
 5. § 10 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1), maturą europejską EB (ust. 2) oraz kandydatów z egzaminem z j. obcego na poziomie dwujęzycznym (ust. 3).
 6. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą - określa § 11 Uchwały Senatu.

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Rekrutacja podstawowa

liczba miejsc ogółem: 60

Wymagane dokumenty

Terminy rekrutacji

Rekrutacja podstawowa

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
11 lipca 2024 r.

Ogłoszenie listy kandydatów: 
15 lipca 2024 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
19 lipca 2024 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 1 lipca
pon. - pt.: 10:00-14:00
Wydział Prawa i Administracji
ul. Jana Bażyńskiego 6, pok. 1029
80-309 Gdańsk
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 29 72
e-mail: rekrutacjast@prawo.ug.edu.pl

Opłaty

Informacja na temat opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia
Ostatnia modyfikacja: czwartek, 4 kwietnia 2024 roku, 11:01