fbpx Pedagogika specjalna - stacjonarne jednolite magisterskie | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Pedagogika specjalna - stacjonarne jednolite magisterskie

Pedagogika specjalna

Studia
stacjonarnejednolite magisterskie
logo ug
Rok akademicki: 2024/2025

Wydział Nauk Społecznych

Opis

ATUTY KIERUNKU

 • Absolwent studiów posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje do pracy w charakterze nauczyciela/pedagoga z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością w szkolnictwie specjalnym oraz szkołach ogólnodostępnych oraz w zakresie pracy z dorosłymi osobami z niepełnosprawnością.
 • Absolwent ma wiedzę pedagogiczną, psychologiczną i socjologiczną, niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu edukacji osób z niepełnosprawnością w różnych jej wymiarach.
 • Absolwent uzyskuje przygotowanie do pracy edukacyjnej, wychowawczej, terapeutyczno-rehabilitacyjnej z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi osobami z niepełnosprawnością, a także kompetencje profilaktyki, diagnozowania, terapii trudności w uczeniu się.
 • Wszyscy absolwenci niezależnie od wyboru specjalności nabywają kwalifikację z zakresu edukacji włączającej.  
 • Absolwent posiada przygotowanie profesjonalne w zakresie wybranej specjalności.

Proponowane specjalności od roku akademickiego 2019/2020:

 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną,
 • Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu,
 • Wczesne wspomaganie rozwoju.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Absolwent uzyskuje kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela pedagoga w:
 • przedszkolach specjalnych, oddziałach specjalnych w przedszkolach ogólnodostępnych, szkołach podstawowych specjalnych, oddziałach specjalnych w szkołach ogólnodostępnych, szkołach ponadpodstawowych specjalnych, oddziałach specjalnych w szkołach ponadpodstawowych ogólnodostępnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodkach wychowawczych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością
 • jako nauczyciel wspomagający lub koordynator edukacji integracyjnej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w placówkach ogólnodostępnych
 • absolwent specjalności "Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną" - jako nauczyciel do pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną we wszystkich typach wymienionych placówek
 • absolwent specjalności "Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu" uzyskuje kwalifikacje - pracy z uczniem ze spektrum autyzmu we wszystkich typach wymienionych placówek.

Kryteria przyjęć

Kryteria kwalifikacyjne

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4,5,6)

przedmiot

mnożnik przedmiotu

język polski

0,4

język obcy

0,2

dwa przedmioty do wyboru spośród: biologia, chemia, filozofia, fizyka/fizyka i astronomia, geografia, historia, historia sztuki, drugi język obcy, matematyka, WOS

0,2

 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym, uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.
 2. Wynik egzaminu na poziomie podstawowym zostanie pomnożony przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym zostanie pomnożony przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.
 3. W przypadku, gdy kandydat zdawał egzamin maturalny z danego przedmiotu na dwóch poziomach, wyniki nie sumują się, system wybierze jeden wynik – korzystniejszy dla kandydata. 
 4. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów, posiadających świadectwa zagraniczne, określa § 9 Uchwały Senatu.
 5. § 10 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1), maturą europejską EB (ust. 2) oraz kandydatów z egzaminem z j. obcego na poziomie dwujęzycznym (ust. 3).
 6. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą określa § 11 Uchwały Senatu.

 

Uwaga:

Rekrutacja przeprowadzana jest na kierunek. Wybór specjalności następuje na trzecim roku studiów na podstawie listy rankingowej średniej wszystkich ocen z 3 i 4 semestru studiów. Warunkiem utworzenia grupy, realizującej daną specjalność, jest jej liczebność, odpowiadająca wielkości wskazanej w Zarządzeniu Rektora UG.

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Limit przyjęć zostanie podany po zatwierdzeniu przez Senat.

Wymagane dokumenty

Opłaty

Informacja na temat opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia
Ostatnia modyfikacja: środa, 3 stycznia 2024 roku, 10:23