fbpx Ochrona dóbr kultury i muzealnictwo - stacjonarne I stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Ochrona dóbr kultury i muzealnictwo - stacjonarne I stopnia

Ochrona dóbr kultury i muzealnictwo

Studia
stacjonarneI stopnia
logo ug
Rok akademicki: 2024/2025

Wydział Historyczny

Opis

 • O KIERUNKU
 • PLAN ZAJĘĆ
 • PROGRAM (PLAN) STUDIÓW
 • Informacje na temat specjalności, dostępnych na danym kierunku, można uzyskać w DZIEKANACIE.

ATUTY KIERUNKU

Studia na kierunku Ochrona dóbr kultury i muzealnictwo kładą nacisk na przekazanie absolwentowi wiedzy z zakresu nauk o sztuce, przede wszystkim z obszaru ochrony dóbr kultury i muzealnictwa oraz umiejętności pozwalających dostosować się do potrzeb rynku pracy. Umożliwi to wysoko wykwalifikowana kadra, która zdobywała swoje doświadczenia zawodowe w wielu placówkach zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Na studiach studenci zgłębiają wiedzę:

 • w zakresie dziejów sztuki powszechnej i polskiej,

lecz przede wszystkim uczą się:

 • zabytkoznawstwa,
 • historii i teorii konserwatorstwa i opieki nad zabytkami

nabywają wiedzę:

 • z zakresu muzealnictwa, w tym z zarządzania muzeami, kuratorstwa, wystawiennictwa.
 • z obszaru aspektów prawnych i etycznych ochrony dóbr kultury i muzealnictwa

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Absolwent będzie mógł zostać zatrudniony przez:

 • urzędy konserwatorskie,
 • muzea,
 • galerie artystyczne,
 • referaty i wydziały kultury jednostek samorządowych lub centralnych,
 • urzędy celne,
 • właściwe wydziały policji i innych służb państwowych zwalczające przemyt dzieł sztuki.

 

Kryteria przyjęć

Kryteria kwalifikacyjne

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4,5,6)

przedmiot

mnożnik przedmiotu

język polski lub język obcy

0,2

drugi język obcy

0,2

historia sztuki7)

0,6

lub jeden przedmiot do wyboru spośród: filozofia, historia, WOS7)

0,5

 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym, to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.
 2. Wynik egzaminu na poziomie podstawowym zostanie pomnożony przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym zostanie pomnożony przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.
 3. W przypadku, gdy kandydat zdawał egzamin maturalny z danego przedmiotu na dwóch poziomach, wyniki nie sumują się, system wybierze jeden wynik – korzystniejszy dla kandydata. 
 4. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów, posiadających świadectwa zagraniczne, określa § 9 Uchwały Senatu
 5. § 10 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1), maturą europejską EB (ust. 2) oraz kandydatów z egzaminem z j. obcego na poziomie dwujęzycznym (ust. 3).
 6. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą określa § 11 Uchwały Senatu.
 7. Jeden przedmiot z czterech do wyboru.

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Rekrutacja podstawowa

liczba miejsc ogółem: 25

Wymagane dokumenty

Terminy rekrutacji

Rekrutacja podstawowa

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
17 lipca 2024 r.

Ogłoszenie listy kandydatów: 
19 lipca 2024 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
25 lipca 2024 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 3 lipca
pon, śr, czw, pt: 9:00 – 13:00,wt.: 11:00 – 15:00
Wydział Historyczny, Instytut Archeologii i Etnologii oraz Instytut Historii Sztuki
ul. Bielańska 5, pok. 53
80-851 Gdańsk
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 37 40
e-mail: hiszhs@ug.edu.pl

Opłaty

Informacja na temat opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia
Ostatnia modyfikacja: środa, 8 maja 2024 roku, 8:09