fbpx Logopedia - niestacjonarne - zaoczne II stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Logopedia - niestacjonarne - zaoczne II stopnia

Logopedia

Studia
niestacjonarne - zaoczneII stopnia
logo ug
Rok akademicki: 2024/2025

Wydział Filologiczny

Opis

ATUTY KIERUNKU

Kierunek logopedia współprowadzony jest przez Instytut  Logopedii na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego oraz Wydział Lekarski Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, jak również kadrę naukowo-dydaktyczną innych jednostek Uniwersytetu Gdańskiego – Instytutu Filologii Polskiej, Instytutu Pedagogiki i Instytutu Psychologii.

Na studiach logopedycznych niestacjonarnych II stopnia zdobywa się specjalistyczną wiedzę z zakresu neurologopedii, wczesnej interwencji logopedycznej, surdologopedii, balbutologopedii, oligofrenologopedii, emisji i higieny głosu. Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów wyższych i stopień magistra logopedii. Jest specjalistą w zakresie neurologopedii przygotowanym do prowadzenia diagnozy i terapii logopedycznej osób z uszkodzeniami neurologicznymi oraz dzieci z zaburzeniami rozwojowymi od okresu noworodkowego. Posiada pełne kwalifikacje do wykonywania zawodu logopedy we wszystkich placówkach zatrudniających logopedów, jak również ma prawo prowadzić prywatną praktykę logopedyczną. Może kontynuować edukację w szkole doktorskiej. Najaktywniejsi studenci od kilku lat działają w prężnie rozwijającym się Naukowym Kole Logopedów, które zdobywa nagrody w różnych uczelnianych i pozauczelnianych konkursach, propagując logopedię na terenie Trójmiasta i poza nim: http://nklug.wordpress.com/.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Miejsce pracy magistra logopedy to przede wszystkim: przedszkola, szkoły podstawowe, licealne, uczelnie wyższe, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, poradnie specjalistyczne i foniatryczne, ośrodki wczesnej interwencji, przychodnie lekarskie, szpitale (szczególnie na oddziałach neurologicznych i neonatologicznych), specjalistyczne gabinety prywatne, fundacje i stowarzyszenia, a w zakresie logopedii medialnej również radio, telewizja, teatry, seminaria duchowne. Absolwent studiów logopedycznych niestacjonarnych drugiego stopnia posiada pełne kwalifikacje do wykonywania zawodu logopedy i jest przygotowany do samodzielnego kierowania zespołem oraz zarządzania placówką, w której odbywa się diagnoza i terapia zaburzeń komunikacji językowej.

Kryteria przyjęć

kierunek międzyuczelniany UG i GUMed

kryteria kwalifikacyjne

uwagi

1.  Konkurs ocen na dyplomie – max 100 pkt.1)

2.  Rozmowa kwalifikacyjna obejmująca sprawdzenie przydatności do zawodu logopedy oraz wiadomości z zakresu logopedii na poziomie studiów pierwszego stopnia – max 50 pkt.

Negatywna ocena stanu wymowy kandydata lub uzyskanie przez niego mniej niż 20 pkt z wiadomości z zakresu logopedii wyklucza z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

1)  Zasady przeliczania oceny na dyplomie na punkty określa § 12, ust. 2 i 3 Uchwały Senatu.

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Rekrutacja podstawowa

liczba miejsc ogółem: 25

Wymagane dokumenty

Terminy rekrutacji

Rekrutacja podstawowa

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
22 lipca 2024 r.

sprawdzian przydatności do zawodu logopedy
24 lipca do 25 lipca

Ogłoszenie listy kandydatów: 
26 lipca 2024 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
01 sierpnia 2024 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 6 lipca
pon. - pt.: 10:00-13:00
Wydział Filologiczny, Instytut Logopedii
ul. Wita Stwosza 58, pok. 126
80-308 Gdańsk
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 23 63
e-mail: rekrutacja.logopedia@ug.edu.pl

Opłaty

Informacja na temat opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia
Ostatnia modyfikacja: czwartek, 4 kwietnia 2024 roku, 14:36