fbpx Lingwistyka stosowana - stacjonarne II stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Lingwistyka stosowana - stacjonarne II stopnia

Lingwistyka stosowana

Studia
stacjonarneII stopnia
logo ug
Rok akademicki: 2024/2025

Wydział Filologiczny

Opis

ATUTY KIERUNKU

Lingwistyka stosowana na poziomie studiów magisterskich uzupełniających oferuje nauczanie 2 języków obcych na poziomie zaawansowanym: angielskiego i niemieckiego. Są to czołowe języki wykorzystywane we wszystkich dziedzinach gospodarki i życia społecznego, dlatego też nasi absolwenci znajdują bez problemu zatrudnienie w międzynarodowych firmach w kraju i za granicą. Język angielski jest językiem globalnym, bez znajomości którego trudno mówić o zatrudnieniu w biznesie międzynarodowym, z kolei język niemiecki daje dostęp do rynku pracy najsilniejszej gospodarki europejskiej. Nasi studenci i absolwenci przekonali się już, że znajomość co najmiej dwóch języków obcych jest ich wielkim atutem i gwarantuje zatrudnienie w dobrych firmach.

Nie uczymy tylko języka, ale oferujemy także profesjonalną wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu językoznawstwa, literatury oraz komunikacji. Na studiach drugiego stopnia kształcimy głównie sprawności tłumaczeniowe, które studenci wykorzystują podczas praktyk, a potem w życiu zawodowym. Program studiów jest konsultowany i uaktualniany z interesariuszami zewnętrznymi. Współpracujemy w tym względzie z międzynarodowymi firmami, które przyjmują naszych studentów na praktyki i oferują różne formy doskonalenia zawodowego. Niektórzy z naszych absolwentów decydują się na karierę naukową i kontynuują naukę na studiach doktoranckich.

Zatrudniamy stosunkowo młodą i dynamiczną kadrę naukową z kraju i z zagranicy, prowadzącą badania w szerokim spektrum od językoznawstwa poprzez glottodydaktykę po najnowsze trendy w zakresie językoznawstwa stosowanego, jak: wielojęzyczność, praktyki translingwalne oraz komunikację językową. Pracujemy w zespołach badawczych, a wyniki badań publikujemy w wydawnictwach i czasopismach na całym świecie. Lingwistyka stosowana UG współpracuje w wysoko punktowanej serii wydawniczej z Uniwersytetem Warszawskim, UAM, Politechniką Śląską oraz UMSC.

W swoje badania angażujemy studentów. W tym roku ukazała się publikacja Cultural issues in the matrix of applied linguistics, w której studenci naszego kierunku wraz ze studentami w uniwersytetu Leibniza w Hanowerze oraz UAM w Poznaniu opublikowali własne badania, prowadzone pod patronatem i przy współudziale doświadczonych mentorów. Podobne artykuły ukazywały się wcześniej w czasopismach punktowanych, prezentując wyniki wspólnych badań.

Jesteśmy młodzi, dynamiczni i otwarci na nowe wyzwania. Stosujemy najwyższe standardy dydaktyczne i mamy na uwadze to, co dzieje się na rynku pracy. Mamy ofertę dla młodych ludzi, którzy szukają kierunku dającego szerokie perspektywy w dobie ciągle zmieniającego się świata.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA
 
Absolwenci Lingwistyki stosowanej mogą znaleźć zatrudnienie wszędzie tam, gdzie potrzebna jest bardzo dobra znajomość języka angielskiego i języka niemieckiego oraz kompetencja translatoryczna, np.: w biurach tłumaczeń i wydawnictwach, w mediach, szkołach językowych, w międzynarodowych korporacjach z siedzibami w Polsce, w przedsiębiorstwach współpracujących z zagranicznymi kontrahentami, w branży turystycznej.
 

Kryteria przyjęć

kryteria kwalifikacyjne dla absolwentów studiów wyższych lingwistyki stosowanej (język angielski i język niemiecki)

kryteria kwalifikacyjne dla absolwentów pozostałych kierunków

1.  Konkurs ocen na dyplomie – max 100 pkt.1)

1)  Zasady przeliczania oceny na dyplomie na punkty określa § 12, ust. 2 i 3 Uchwały Senatu.

 

1.  Konkurs ocen na dyplomie – max 50 pkt.1)

2.  Egzamin  ustny z języka angielskiego – max 25 pkt. (poziom przynajmniej C1)

     Egzamin  ustny z języka niemieckiego– max 25 pkt. (poziom przynajmniej B2)

1)  Zasady przeliczania oceny na dyplomie na punkty określa § 12, ust. 2 i 3 Uchwały Senatu.

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Rekrutacja podstawowa

liczba miejsc ogółem: 25

Wymagane dokumenty

Terminy rekrutacji

Rekrutacja podstawowa

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
10 września 2024 r.

egzamin
13 września

Ogłoszenie listy kandydatów: 
16 września 2024 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
20 września 2024 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 4 września
pon. - pt.: 10:00-14:00
Wydział Filologiczny, Neofilologia
ul. Wita Stwosza 51, pok. 355
80-308 Gdańsk
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 30 94
e-mail: rekrutacja.filologia@ug.edu.pl

Opłaty

Informacja na temat opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia
Ostatnia modyfikacja: czwartek, 4 kwietnia 2024 roku, 14:10