fbpx Informatyka, profil praktyczny - stacjonarne I stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Informatyka, profil praktyczny - stacjonarne I stopnia

Informatyka, profil praktyczny

Studia
stacjonarneI stopnia
Zdjęcie Informatyka
Rok akademicki: 2024/2025

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Opis

INFORMATYKA NA UG - PRAKTYCZNIE

ATUTY KIERUNKU

 • Od roku akademickiego 2019/20 oferta kształcenia Uniwersytetu Gdańskiego została wzbogacona o studia z informatyki o profilu praktycznym. Studia prowadzi Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki. Studia powstały w ramach projektu RPO prowadzonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, a oficjalnym partnerem tego projektu jest firma branży IT - Kainos.
 • Zajęcia będą prowadzone w nowym budynku z nowoczesną infrastrukturą i wyposażeniem.
 • Program studiów powstał w ścisłej współpracy z pracodawcami branży IT. W przygotowaniu i prowadzeniu przedmiotów z powyższych obszarów w sposób szczególny będzie widoczne zaangażowanie specjalistów z firm branży IT.
 • Celem studiów informatyka o profilu praktycznym jest przygotowanie absolwentów do pracy w branży IT w rolach związanych z wytwarzaniem oprogramowania, głównie w charakterze programistów. Jednocześnie będzie miał solidne podstawy z dziedziny algorytmów, struktur danych, złożoności obliczeniowej i innych, matematycznych koncepcji w informatyce.
 • Wśród kompetencji studenta informatyki o profilu praktycznym nie zabraknie również nowoczesnych czy przyszłościowych koncepcji i technologii.
 • W trakcie studiów, każdy student odbędzie 6 miesięczną praktykę zawodową. Porozumienia, które zawiera Uniwersytet z trójmiejskimi firmami, pomagają studentom znaleźć praktykę zgodną ze swoimi zainteresowaniami i profilem studiów.

Uwaga: Niektóre zajęcia będą prowadzone w języku angielskim.

 

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

 • Absolwenci będą mogli znaleźć pracę w firmach wytwarzających oprogramowanie w kraju jak i za granicą.
 • Absolwent będzie wszechstronnie wykształconym programistą, będzie znał wybrane języki programowania, protokoły, narzędzia, biblioteki, frameworki związane z wytwarzaniem i testowaniem współczesnych, webowych aplikacji klasy przemysłowej. 
 • Szczególny nacisk w procesie kształcenia zostanie położony na pracę grupową w zespołach programistycznych, a także na aspekty związane z prowadzeniem projektu informatycznego. Specjaliści z firm pomogą prowadzić przedmioty z tych firm.
 • Absolwent będzie umiał korzystać z zaawansowanych rozwiązań związanych z wirtualizacją, konteneryzacją i innymi technologiami chmurowymi.
 • Absolwent będzie także posiadał umiejętności w zakresie wykorzystania narzędzi sztucznej inteligencji.

 

Jako oficjalny partner projektu chcemy udzielić zdecydowanego wsparcia tej inicjatywie. Wpisuje się ona świetnie w plany rozwoju firmy Kainos w Polsce. Dlatego też uczestniczymy w przygotowaniu części programu studiów wokół technologii chmurowych i innych nowoczesnych rozwiązań informatycznych. Nasi pracownicy poprowadzą też część z zajęć z tego zakresu – mówi Szczepan Sakowicz, Członek Zarządu Kainos Polska.

 

Informatyka o profilu praktycznym idealnie wpisuje się w nasze potrzeby i odpowiada na rosnące zapotrzebowanie rynku – zarówno lokalnie na Pomorzu jak i szerzej – w Europie. Będziemy blisko współpracować z Uniwersytetem Gdańskim przy tym ważnym projekcie. – mówi Witold Bołt z firmy Jit Team.

Kryteria przyjęć

Kryteria kwalifikacyjne 

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4,5,6)

przedmiot

mnożnik przedmiotu

matematyka

0,8

język obcy lub informatyka

0,2

 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym, uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.
 2. Wynik egzaminu na poziomie postawowym zostanie pomnożony przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym zostanie pomnożony przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.
 3. W przypadku, gdy kandydat zdawał egzamin maturalny z danego przedmiotu na dwóch poziomach, wyniki nie sumują się, system wybierze jeden wynik – korzystniejszy dla kandydata. 
 4. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów, posiadających świadectwa zagraniczne, określa § 9 Uchwały Senatu.
 5. § 10 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1), maturą europejską EB (ust. 2) oraz kandydatów z egzaminem z j. obcego na poziomie dwujęzycznym (ust. 3).
 6. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą określa § 11 Uchwały Senatu.

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Limit przyjęć zostanie podany po zatwierdzeniu przez Senat.

Wymagane dokumenty

Opłaty

Informacja na temat opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia
Ostatnia modyfikacja: czwartek, 4 stycznia 2024 roku, 12:39