fbpx Informatyka, profil ogólnoakademicki - stacjonarne II stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Informatyka, profil ogólnoakademicki - stacjonarne II stopnia

Informatyka, profil ogólnoakademicki

Studia
stacjonarneII stopnia
Zdjęcie Informatyka
Rok akademicki: 2024/2025

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Opis

ATUTY KIERUNKU

  • Atutem kierunku Informatyka drugiego stopnia jest połączenie solidnych podstaw teoretycznych oraz nauki nowoczesnych technologii wytwarzania aplikacji.
  • Poznawanie matematycznych podstaw informatyki rozwija umiejętność abstrakcyjnego, algorytmicznego myślenia oraz rozwiązywania problemów, z którymi spotykają się osoby procujące na różnych stanowiskach w branży IT.
  • Studenci mają możliwość realizacji przedmiotu Projekt Zespołowy pod opieką firm informatycznych a wybrane przedmioty są prowadzone przy udziale specjalistów z branży IT.
  • Program studiów jest na bieżąco konsultowany z pracodawcami z przemysłu.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Wiedza i umiejętności zdobyte na kierunku Informatyka gwarantują absolwentom elastyczność w wyborze specjalizacji zawodowej oraz umożliwiają łatwe dostosowywanie się do sytuacji, w której spotykają się z nową technologią czy wymagającym zadaniem. Dlatego też znalezienie pracy przez naszych absolwentów nie jest zadaniem trudnym. Znajdują oni zatrudnienie najczęściej jako:
  • programiści 
  • deweloperzy 
  • administratorzy baz danych i sieci komputerowych
  • międzynarodowe korporacje, ich trójmiejskie oddziały oraz firmy lokalne
  • liczne otwarte wykłady i warsztaty prowadzone podczas studiów przez specjalistów z branży są okazją do bezpośrednich kontaktów oraz aplikowania na praktyki i staże.

Kryteria przyjęć

kryteria kwalifikacyjne

uwagi

1. Konkurs ocen na dyplomie – max 40 pkt 1)

2. Rozmowa kwalifikacyjna – max 60 pkt.

Rozmowa kwalifikacyjna potwierdza kompetencje kierunku Informatyka w zakresie efektów uczenia się dla studiów pierwszego stopnia.

Absolwenci kierunków z dyscyplin informatyka, informatyka techniczna i telekomunikacyjna oraz modelowanie matematyczne są zwolnieni z rozmowy kwalifikacyjnej i otrzymują maksymalną punktację – 60 pkt.

Progiem kwalifikacji jest uzyskanie min. 70 punktów.

 

1) Zasady przeliczania oceny na dyplomie na punkty określa § 12, ust. 2 i 3 Uchwały Senatu.

O przyjęcie na studia ubiegać się mogą absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych.

 

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Limit przyjęć zostanie podany po zatwierdzeniu przez Senat.

Wymagane dokumenty

Opłaty

Informacja na temat opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia
Ostatnia modyfikacja: środa, 3 stycznia 2024 roku, 10:23