fbpx Global Studies - stacjonarne II stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Global Studies - stacjonarne II stopnia

Global Studies

Studia
stacjonarneII stopnia
logo ug
Rok akademicki: 2024/2025

Wydział Nauk Społecznych

Opis

ATUTY KIERUNKU

Global Studies to studia z interdyscyplinarnym programem dającym możliwość zdobywania wiedzy o współczesnym świecie i problemach przed którymi stoi ludzkość. Pozwalają na kształtowanie umiejętności zrozumienia globalnych procesów i systemów oraz różnych implikacji globalizacji, rozwijanie krytycznego myślenia, także w kontekście rozwiązywania problemów i doskonalenie kwalifikacji komunikacyjnych w kontekście międzykulturowym. Są to obecnie elementy postrzegane się jako kluczowe dla rozwoju kariery zawodowej. To studia dla osób z motywacją, kreatywnych, gotowych na nabycie umiejętności analizy, poznawania i łączenia faktów, wyciągania wniosków, gotowych do poznawania innych kultur, co pozwoli na zajmowanie się tematami globalnymi.

Program studiów zbudowany jest z bloków zagadnień i aktywności takich jak Global Studies, Global Politics, Global Society and Culture, Global History, Sustainable Development, Project i Workshops oraz MA Seminar, zakłada też udział w wykładach do wyboru z oferty Uczelni. Taka konstrukcja programu pozwala zachować dość dużą elastyczność w zakresie współpracy międzyinstytutowej i z otoczeniem społecznym oraz wzbogacania na bieżąco studiowanych treści.

Osoby, które ukończą Global Studies będą w potrafiły:

1. Wykorzystać wiedzę i pogłębione rozumienie interdyscyplinarnego charakteru współczesnych globalnych wyzwań, procesów i systemów (poznają m.in. takie problemy jak sprawiedliwość środowiskowa, procesy współzależności gospodarczej, politycznej, historycznej i kulturowej między narodami oraz systemy globalnych organów zarządzających, zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa oraz konfliktów, relacji społecznych w wymiarze globalnym, migracji czy komunikowania się w globalnym świecie).

2.  Analizować procesy globalne z wielu punktów widzenia, patrząc także międzykulturowo, co odpowiada współczesnej złożoności i kompleksowości procesów społecznych.

3. Nabędą też umiejętności komunikacyjne potrzebne do pracy w środowisku globalnym i wielokulturowym oraz będą przygotowane do zaangażowania się jako aktywni uczestnicy procesów zachodzących w globalnym społeczeństwie.

Celem kursu jest przygotowanie przyszłych profesjonalistów, którzy znajdą zatrudnienie w biznesie, polityce, dyplomacji i paradyplomacji, organizacjach non-profit, usługach społecznych, firmach konsultingowych i instytucjach edukacyjnych – w zależności od nabytej wiedzy, umiejętności i doświadczenia.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

  • instytucje państwowe, dyplomatyczne i samorządowe różnych szczebli,
  • biznes, szczególnie w perspektywie globalnego zarządzania, korporacje międzynarodowe,
  • organizacje pozarządowe, w tym te działające w obszarze edukacji, pomocy migrantom, zajmujące się zrównoważonym rozwojem,
  • media, wydawnictwa,
  • instytucje kultury, sztuki.

 

Kryteria przyjęć

kryteria kwalifikacyjne

uwagi

Konkurs ocen na dyplomie – max 100 pkt 1)

1) Zasady przeliczania oceny na dyplomie na punkty określa § 12, ust. 2 i 3 Uchwały Senatu.

 

 

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych posiadający co najmniej stopień licencjata lub ekwiwalentny - minimum na poziomie 6 klasyfikacji ISCED

Do podjęcia studiów zalecana znajomość języka angielskiego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

* studia odpłatne  prowadzone w języku angielskim. Wysokość odpłatności ustala Rektor zarządzeniem.

 

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Limit przyjęć zostanie podany po zatwierdzeniu przez Senat.

Wymagane dokumenty

Opłaty

Informacja na temat opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia
Ostatnia modyfikacja: czwartek, 8 lutego 2024 roku, 7:18