fbpx Fizyka - stacjonarne II stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Fizyka - stacjonarne II stopnia

Fizyka

Studia
stacjonarneII stopnia
Zdjęcie Fizyka
Rok akademicki: 2024/2025

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Opis

ATUTY KIERUNKU

  • Studia odbywają się w formie stacjonarnej, są bezpłatne, mają program stypendialny-stypendia naukowe i socjalne, a także programy wymiany naukowej i dydaktycznej.
  • Kadra kierunku zatrudniona w dwóch instytutach: Fizyki Doświadczalnej oraz Fizyki Teoretycznej i Astrofizyki składa się z: 11 profesorów zwyczajnych, 11 profesorów UG, 5 doktorów habilitowanych i 12 doktorów o bogatym dorobku naukowym.
  • Zajęcia praktyczne odbywają się w nowoczesnych dydaktycznych laboratoriach fizycznych na światowym poziomie i obejmują wszystkie dziedziny fizyki współczesnej od fizyki atomu poprzez fizykę laserów, ciała stałego, jądrową do kwantowej informacji. Doskonale wyposażone pracownie komputerowe umożliwiają zdobycie wiedzy w korzystaniu z najnowszych technik informatycznych.
  • W czasie studiów można uzyskać dodatkowo przygotowanie dydaktyczne do wykonywania zawodu nauczyciela fizyki na wszystkich etapach edukacji (warunkiem jest posiadanie uprawnień psychologiczno-pedagogicznych do wykonywania zawodu nauczyciela).

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Absolwent kierunku Fizyka przygotowany jest do podjęcia pracy w:
  • akademickich placówkach naukowo-badawczych w kraju i zagranicą w takich dziedzinach jak: fizyka, biofizyka, biotechnologia, medycyna, nanotechnologia, inżynieria materiałowa, kwantowa informacja
  • laboratoriach badawczo - wdrożeniowych przedsiębiorstw pracujących w zakresie najnowszych technologii
  • sektorze finansowym - bankach, firmach ubezpieczeniowych;firmach informatycznych
  • szkołach jako nauczyciele przedmiotu Fizyka.

Kryteria przyjęć

kryteria kwalifikacyjne

uwagi

 
Konkurs ocen na dyplomie - max 100 pkt 1)
 
1) Zasady przeliczania oceny na dyplomie na punkty określa § 12 ust. 2 i 3 Uchwały Senatu.
 
O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych.
 
 
 

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Limit przyjęć zostanie podany po zatwierdzeniu przez Senat.

Wymagane dokumenty

Opłaty

Informacja na temat opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia
Ostatnia modyfikacja: środa, 3 stycznia 2024 roku, 10:24