fbpx Fizyka - stacjonarne I stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Fizyka - stacjonarne I stopnia

Fizyka

Studia
stacjonarneI stopnia
Zdjęcie Fizyka
Rok akademicki: 2024/2025

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Opis

ATUTY KIERUNKU

 • Studia na kierunku Fizyka odbywają się w formie stacjonarnej, są bezpłatne, mają program stypendialny (stypendia naukowe i socjalne), a także programy wymiany naukowej i dydaktycznej.
 • Kadra kierunku zatrudniona w dwóch instytutach: Fizyki Doświadczalnej oraz Fizyki Teoretycznej i Astrofizyki składa się z: 11 profesorów zwyczajnych, 11 profesorów UG, 5 doktorów habilitowanych i 12 doktorów o bogatym dorobku naukowym.
 • Zajęcia praktyczne odbywają się w nowoczesnych dydaktycznych laboratoriach fizycznych na światowym poziomie i obejmują wszystkie dziedziny fizyki współczesnej od fizyki atomu poprzez fizykę laserów, ciała stałego, jądrową do kwantowej informacji. Doskonale wyposażone pracownie komputerowe umożliwiają zdobycie wiedzy w korzystaniu z najnowszych technik informatycznych.
 • W czasie studiów można uzyskać dodatkowo przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Absolwent kierunku Fizyka przygotowany jest do podjęcia pracy w:
 • akademickich placówkach naukowo-badawczych w kraju i zagranicą w takich dziedzinach jak: fizyka, biofizyka, biotechnologia, medycyna, nanotechnologia, inżynieria materiałowa, kwantowa informacja
 • laboratoriach badawczo - wdrożeniowych przedsiębiorstw pracujących w zakresie najnowszych technologii
 • sektorze finansowym - bankach, firmach ubezpieczeniowych
 • firmach informatycznych.

Kryteria przyjęć

Kryteria kwalifikacyjne 

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4,5,6)

przedmiot

mnożnik przedmiotu

jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka/fizyka i astronomia, geografia, informatyka, matematyka

0,8

język angielski

0,2

 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym, uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.
 2. Wynik egzaminu na poziomie podstawowym zostanie pomnoży przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym zostanie pomnoży przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.
 3. W przypadku, gdy kandydat zdawał egzamin maturalny z danego przedmiotu na dwóch poziomach, wyniki nie sumują się, system wybierze jeden wynik - korzystniejszy dla kandydata.
 4. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów, posiadających świadectwa zagraniczne, określa § 9 Uchwały Senatu.
 5. § 10 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1), maturą europejską EB (ust. 2) oraz kandydatów z egzaminem z j. obcego na poziomie dwujęzycznym (ust. 3).
 6. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą - określa § 11 Uchwały Senatu.

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Limit przyjęć zostanie podany po zatwierdzeniu przez Senat.

Wymagane dokumenty

Opłaty

Informacja na temat opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia
Ostatnia modyfikacja: środa, 10 stycznia 2024 roku, 13:15