fbpx Finanse i rachunkowość, specjalność Financial Analyst - stacjonarne I stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Finanse i rachunkowość, specjalność Financial Analyst - stacjonarne I stopnia

Finanse i rachunkowość, specjalność Financial Analyst

Studia
stacjonarneI stopnia
logo UG
Rok akademicki: 2024/2025

Wydział Zarządzania

Opis

ATUTY KIERUNKU

First cycle studies. Branch of study: Finance and Accounting. Study path: Financial Analyst
 
 

MAIN SUBJECTS

The curriculum for major Financial Analyst consists of general university subjects and specific financial subjects with focus on investment process. Students will acquire the necessary knowledge, skills and social competence in the following teaching modules: Economics, Quantitative Methods, Corporate Finance and Reporting, Financial Markets and Instruments, Law and Ethics, Social Sciences complemented by a selection of subjects chosen by the student according to individual interests. The curriculum covers all topics included in CFA Program Level 1.

 

BENEFITS OF STUDYING SPECIALITY FINANCIAL ANALYST

The study program is closely linked to the needs of business practice. Our goal is to deliver graduates, who are sought after by employers connected with the financial market, both in Poland and abroad. Our undergraduate studies within the Financial Analyst educational path allows to gain Bachelor Degree in Finance and Accounting and the knowledge needed to succeed in the first level of the prestigious CFA exam which opens the opportunities for a career in the world of finance. The studies are conducted under the auspices of CFA Society Poland.

Among the lecturers students will find university professors as well as practitioners of recognized professional position in the financial market. Students have the opportunity to participate in foreign exchange under the Erasmus+ programme, internships in banks and other financial institutions, professional workshops and guest lectures as well as in the activities of students’ scientific clubs. We also join CFA Research Challenge and organize CFA-Day.

Graduates can continue their education in the second level studies and obtain a Master Degree in Finance and Accounting.

 

CAREER PROSPECTS

 
A graduate of our first level Financial Analyst studies can work for listed companies, banks, investment funds, other financial institutions and market monitoring organisations.

 

Kryteria przyjęć

Kryteria kwalifikacyjne

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4,5,6)

przedmiot

mnożnik przedmiotu

matematyka

0,4

język angielski

0,3

jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, historia, informatyka, WOS, język polski

0,3

  1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.
  2. Wynik egzaminu mnoży się przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.
  3. W przypadku, gdy kandydat zdawał egzamin maturalny z danego przedmiotu na dwóch poziomach, wyniki nie sumują się, system wybierze jeden wynik - korzystniejszy dla kandydata.
  4. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów, posiadających świadectwa zagraniczne, określa § 9 Uchwały Senatu.
  5. § 10 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1), maturą europejską EB (ust. 2) oraz kandydatów z egzaminem z j. obcego na poziomie dwujęzycznym (ust. 3).
  6. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą - określa § 11 Uchwały Senatu.

Uwaga:
Studia odpłatne prowadzone w języku angielskim. Wysokość odpłatności ustala Rektor zarządzeniem.

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Rekrutacja podstawowa

liczba miejsc ogółem: 25

Wymagane dokumenty

Terminy rekrutacji

Rekrutacja podstawowa

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
15 lipca 2024 r.

Ogłoszenie listy kandydatów: 
17 lipca 2024 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
23 lipca 2024 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

pon.,wt.:9:00-14:00,śr.: 12:00-17:00,czw.,pt.:9:00-14:00
Wydział Zarządzania
ul. Armii Krajowej 101, pok. B-2
81-824 Sopot
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 14 70
e-mail: rekrutacja.wzr.st@ug.edu.pl

Opłaty

Informacja na temat opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 9 kwietnia 2024 roku, 11:04