fbpx Filologia polska - stacjonarne II stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Filologia polska - stacjonarne II stopnia

Filologia polska

Studia
stacjonarneII stopnia
logo ug
Rok akademicki: 2024/2025

Wydział Filologiczny

Opis

ATUTY KIERUNKU

Filologia polska to kierunek dla osób niebojących się wyzwań. Studia na naszym kierunku mają charakter interdyscyplinarny, gwarantujący uzyskanie wszechstronnej wiedzy humanistycznej, profesjonale przygotowanie do pracy nauczyciela, wydawcy. Instytut Filologii Polskiej współpracuje z trójmiejskimi teatrami, szkołami, redakcjami czasopism, wydawnictwami, rozgłośniami radiowymi. Studenci odbywają praktyki i staże w różnych instytucjach, mogą rozwijać swoje zainteresowania w kołach naukowych (np. teatrologów czy teoretyków literatury). Dzięki współpracy z różnymi ośrodkami naukowymi i kulturalnymi mają możliwość uczestnictwa w projektach realizowanych nie tylko w Polsce, ale też zagranicą. Specyfika programu studiów stwarza możliwość projektowania własnej ścieżki rozwoju naukowego i zawodowego.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Absolwenci filologii polskiej posiadają umiejętności interpretowania różnych tekstów, szybkiego docierania do informacji, ich krytycznego odbioru i przetwarzania. Okażą się świetnymi pracownikami tam, gdzie potrzebna jest kreatywność i praca zespołowa – potrafią bowiem przyjmować wiele różnych punktów widzenia, pozwalających na wielostronne rozpatrywanie problemów i ich rozwiązywanie. Ukończenie naszego kierunku studiów pozwala na podjęcie pracy w charakterze nauczyciela w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, Nasi absolwenci mogą z powodzeniem pracować w mediach, wydawnictwach, w instytucjach związanych z komunikacją interpersonalną czy w korporacjach. Są także przygotowani do podjęcia wyzwań naukowych i kontynuacji swego kształcenia w Szkołach Doktorskich UG.

 

Kryteria przyjęć

kryteria kwalifikacyjne

uwagi

1.  Kryterium podstawowe:

Konkurs ocen na dyplomie – max 100 pkt.1)

2.  Kryterium dodatkowe (w przypadku, kiedy liczba osób z taką samą punktacją za ocenę na dyplomie może spowodować przekroczenie limitu przyjęć ustalonego dla kierunku): średnia2)

1)  Zasady przeliczania oceny na dyplomie na punkty określa § 12, ust. 2 i 3 Uchwały Senatu.

2)  Zasady obliczania i weryfikacji średniej określa § 12, ust. 1 i 2 Uchwały Senatu

 

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych.

 
O przyjęcie na specjalność edukacja polonistyczna z nauczaniem języka polskiego jako obcego mogą się ubiegać absolwenci studiów wyższych kierunku filologia polska.
 
Rekrutacja przeprowadzana jest na kierunek. Kandydat wskazuje preferowaną specjalność w systemie IRK na etapie zapisu na kierunek.

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Rekrutacja podstawowa

liczba miejsc ogółem: 50

Wymagane dokumenty

Terminy rekrutacji

Rekrutacja podstawowa

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
10 września 2024 r.

Ogłoszenie listy kandydatów: 
16 września 2024 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
20 września 2024 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 4 września
pon. - pt.: 10:00-14:00
Wydział Filologiczny, Neofilologia
ul. Wita Stwosza 51, pok. 355
80-308 Gdańsk
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 30 94
e-mail: rekrutacja.filologia@ug.edu.pl

Opłaty

Informacja na temat opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia
Ostatnia modyfikacja: czwartek, 4 kwietnia 2024 roku, 13:58