fbpx Filologia polska - stacjonarne I stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Filologia polska - stacjonarne I stopnia

Filologia polska

Studia
stacjonarneI stopnia
logo ug
Rok akademicki: 2024/2025

Wydział Filologiczny

Opis

ATUTY KIERUNKU

Filologia polska to kierunek dla osób niebojących się wyzwań. Studia na naszym kierunku mają charakter interdyscyplinarny, gwarantujący uzyskanie wszechstronnej wiedzy humanistycznej, profesjonale przygotowanie do pracy w szkołach, w wydawnictwach, mediach czy w agencjach PR.

Instytut Filologii Polskiej współpracuje z trójmiejskimi teatrami, szkołami, redakcjami czasopism, wydawnictwami, rozgłośniami radiowymi. Studenci odbywają praktyki i staże w różnych instytucjach, mogą rozwijać swoje zainteresowania w kołach naukowych (np. teatrologów czy teoretyków literatury). Dzięki współpracy z różnymi ośrodkami naukowymi i kulturalnymi mają możliwość uczestnictwa w projektach realizowanych nie tylko w Polsce, ale też zagranicą. Specyfika programu studiów stwarza możliwość projektowania własnej ścieżki rozwoju naukowego i zawodowego.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Absolwenci filologii polskiej posiadają umiejętności interpretowania różnych tekstów, szybkiego docierania do informacji, ich krytycznego odbioru i przetwarzania. Okażą się świetnymi pracownikami tam, gdzie potrzebna jest kreatywność i praca zespołowa – potrafią bowiem przyjmować wiele różnych punktów widzenia, pozwalających na wielostronne rozpatrywanie problemów i ich rozwiązywanie. Ukończenie naszego kierunku studiów pozwala na podjęcie pracy w charakterze nauczyciela w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, Nasi absolwenci mogą z powodzeniem pracować w mediach, wydawnictwach, w instytucjach związanych z komunikacją interpersonalną czy w korporacjach.

 

Kryteria przyjęć

Kryteria kwalifikacyjne

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4,5,6)

przedmiot

mnożnik przedmiotu

język polski

0,5

język obcy

0,2

jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, WOS, historia sztuki, matematyka, geografia, fizyka/fizyka i astronomia, biologia, drugi język obcy, język łaciński i kultura antyczna, filozofia

0,3

  1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.
  2. Wynik egzaminu mnoży się przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.
  3. W przypadku, gdy kandydat zdawał egzamin maturalny z danego przedmiotu na dwóch poziomach, wyniki nie sumują się, system wybierze jeden wynik - korzystniejszy dla kandydata.
  4. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów, posiadających świadectwa zagraniczne, określa § 9 Uchwały Senatu.
  5. § 10 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1), maturą europejską EB (ust. 2) oraz kandydatów z egzaminem z j. obcego na poziomie dwujęzycznym (ust. 3).
  6. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą - określa § 11 Uchwały Senatu.

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Limit przyjęć zostanie podany po zatwierdzeniu przez Senat.

Wymagane dokumenty

Opłaty

Informacja na temat opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia
Ostatnia modyfikacja: środa, 3 stycznia 2024 roku, 10:26