fbpx Filologia klasyczna - stacjonarne II stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Filologia klasyczna - stacjonarne II stopnia

Filologia klasyczna

Studia
stacjonarneII stopnia
logo ug
Rok akademicki: 2024/2025

Wydział Filologiczny

Opis

ATUTY KIERUNKU

Studia na kierunku Filologia klasyczna zapewniają dostęp do najważniejszych tekstów źródłowych. Na studiach II stopnia kładzie się nacisk na samodzielne tłumaczenie najważniejszych, zaawansowanych tekstów starożytności grecko-rzymskiej. Studenci mają również okazję zapoznać się z obecnością najważniejszych tekstów, idei i osiągnięć literacko-kulturowych w piśmiennictwie epok późniejszych.
 
Na studiach II stopnia proponujemy specjalność translatoryczną. W ramach tej specjalności można wybierać spośród dwóch specjalizacji – klasycznej oraz neolatynistycznej.

Specjalizacja klasyczna nastawiona jest na pogłębianie wiedzy w obszarze antyku. Pogłębia wiedzę z zakresu późnej starożytności (Grecja jako kolebka kultury europejskiej oraz Topika antyczna), wskazując na dziedzictwo późnego antyku, antyku chrześcijańskiego w kulturze Europy (Chrześcijaństwo w kulturze europejskiej). Specjalizacja przygotowuje również do prowadzenia własnych badań oraz dyskusji nad ich wynikami (Dyskurs publiczny).

Specjalizacja neolatynistyczna natomiast służy przede wszystkim pogłębieniu wiedzy z zakresu łacińskiej literatury w Europie XV-XVIII wieku. Studenci mają okazję zapoznać się w szerokim zakresie z zagadnienia dotyczącymi zarówno regionu , w tym wiodącego miasta - Gdańska (Gdańsk jako ośrodek typograficzny i jego znaczenie dla kultury Rzeczypospolitej oraz Łacińska kultura dawnego Gdańsk), całego regionu nadbałtyckiego (Sławne księgozbiory w regionie nadbałtyckim oraz Pomorze i Bałtyk w literaturze XVI i XVII wieku), jak również poznają szczegółowo zagadnienie kształcenia europejskiego w czasach nowożytnych (Szkolnictwo europejskie w czasach nowożytnych Gdańsk).

Filologia klasyczna zapewnia znajomość grecki i łaciny pozwalającą na prowadzenie samodzielnej działalności translatorskiej i edytorskiej, przygotowuje do podjęcia pracy naukowej. Poza zdolnościami translatorycznymi, wyposaża w wiedzę niezbędną do pracy w instytucjach kultury, archiwach, wydawnictwach naukowych, a także wszędzie tam, gdzie wymagana jest znajomość świata antycznego oraz biegłość językowa, samodzielność i szybkość uczenia się. Studia filologii klasycznej powinny też być uzupełnieniem wykształcenia studentów innych kierunków humanistycznych – polonistów, kulturoznawców, historyków, muzeologów, filozofów i teologów.

 

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

 
Licea, wydawnictwa, archiwa, biblioteki, muzea, instytucje kultury, w których przydatna jest dobra znajomość klasycznej greki i łaciny oraz wiedza o antyku.
 

 

Kryteria przyjęć

kryteria kwalifikacyjne dla absolwentów studiów wyższych w zakresie filologii klasycznej

kryteria kwalifikacyjne dla absolwentów studiów wyższych innego kierunku

Konkurs ocen na dyplomie – max 100 pkt.1)

Oczekiwany poziom znajomości języka włoskiego to poziom B2 zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego.

1)  Zasady przeliczania oceny na dyplomie na punkty określa § 12, ust. 2 i 3 Uchwały Senatu.

1.  Rozmowa kwalifikacyjna – max 50 pkt.1)

Rozmowa kwalifikacyjna ma potwierdzić u kandydata znajomość języka greckiego i łacińskiego oraz wiedzę z zakresu historii, kultury i literatury antycznej.

2.  Konkurs ocen na dyplomie – max 50 pkt.1)

Kandydat musi wykazać się znajomością języka greckiego i łacińskiego pozwalającą na samodzielne, z użyciem słownika, tłumaczenie oryginalnych tekstów greckich i łacińskich oraz znajomością języka włoskiego na poziomie B2 zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego.

1)  Zasady przeliczania oceny na dyplomie na punkty określa § 12, ust. 2 i 3 Uchwały Senatu.

 

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Rekrutacja podstawowa

liczba miejsc ogółem: 25

Wymagane dokumenty

Terminy rekrutacji

Rekrutacja podstawowa

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
10 września 2024 r.

Rozmowa kwalifikacyjna: 
13 września 2024 r.

Ogłoszenie listy kandydatów: 
16 września 2024 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
20 września 2024 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 4 września
pon. - pt.: 10:00-14:00
Wydział Filologiczny, Neofilologia
ul. Wita Stwosza 51, pok. 355
80-308 Gdańsk
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 30 94
e-mail: rekrutacja.filologia@ug.edu.pl

Opłaty

Informacja na temat opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia
Ostatnia modyfikacja: czwartek, 4 kwietnia 2024 roku, 13:56