fbpx Filologia germańska - stacjonarne II stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Filologia germańska - stacjonarne II stopnia

Filologia germańska

Studia
stacjonarneII stopnia
logo ug
Rok akademicki: 2024/2025

Wydział Filologiczny

Opis

ATUTY KIERUNKU

Filologia germańska to szansa na profesjonalne opanowanie języka niemieckiego – na studiach drugiego stopnia na poziomie C2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Studia umożliwiają również pogłębienie wiedzy na temat krajów niemieckojęzycznych. Wyposażają w uprawnienia do nauczania języka niemieckiego (specjalność nauczycielska) i kompetencje tłumacza (specjalność translatoryczna). Wykłady, ćwiczenia i warsztaty prowadzone są przez wybitnych naukowców z kraju i z zagranicy, teoretyków i doświadczonych praktyków z danej dziedziny. Zajęcia odbywają się w nowocześnie wyposażonych salach, laboratoriach językowych i tłumaczeniowych. Pozwala to na wykształcenie specjalistów z wysoką znajomością języka niemieckiego, którzy są obecnie bardzo poszukiwani na rynku pracy. Wiedza i umiejętności pogłębiane są podczas praktyk nauczycielskich i tłumaczeniowych oraz w kołach naukowych. Oferowana jest bogata oferta stypendiów zagranicznych w ramach programu Erasmus+, m.in.: w Kolonii, Lipsku, Siegen, Getyndze, Augsburgu i Zittau/Görlitz, a od 2020 roku także w ramach partnerstwa międzyinstytutowego DAAD z Uniwersytetem w Düsseldorfie.
 

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Nasi absolwenci z powodzeniem znajdują zatrudnienie w korporacjach, jednostkach samorządowych, mediach i wydawnictwach, biurach tłumaczeń, firmach zatrudniających tłumaczy w trybie in-house, turystyce, organizacjach polsko-niemieckich, a także w strukturach Unii Europejskiej. Ponieważ Trójmiasto jest dużym ośrodkiem sektora usług biznesowych (BPO i SSC), studenci i absolwenci filologii germańskiej są obecnie rozchwytywani przez firmy zajmujące się m.in. obsługą klienta i księgowością korporacyjną. Dotyczy to również absolwentów specjalności nauczycielskiej, którzy znajdują pracę w systemie oświaty, ale są także chętnie zatrudniani w korporacjach ze względu na wysoki poziom tzw. kompetencji miękkich, których opanowanie gwarantuje program kształcenia nauczycieli.
 
Ponadto absolwenci specjalności nauczycielskiej po ukończeniu 5 lat studiów na kierunku filologia germańska mają uprawnienia do nauczania języka niemieckiego we wszystkich typach szkół publicznych i prywatnych, szkołach językowych i dwujęzycznych, kursach dla pracowników firm oraz języka angielskiego w przedszkolach i szkołach podstawowych. Niemcy to jeden z najbardziej chłonnych rynków, największy inwestor na rynku polskim i najczęstszy partner biznesowy polskich podmiotów gospodarczych, dlatego studia filologii germańskiej stwarzają szerokie możliwości znalezienia atrakcyjnej pracy.

Kryteria przyjęć

kryteria kwalifikacyjne dla absolwentów studiów wyższych w zakresie filologii germańskiej, niemcoznawstwa i lingwistyki stosowanej lub innej filologii z wykładowym językiem niemieckim

kryteria kwalifikacyjne dla absolwentów innych kierunków

Konkurs ocen na dyplomie – max 100 pkt.1)

Oczekiwany poziom znajomości języka niemieckiego to poziom B2 zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego.

1)  Zasady przeliczania oceny na dyplomie na punkty określa § 12, ust. 2 i 3 Uchwały Senatu.

1.  Egzamin ustny z języka niemieckiego – max 50 pkt.

Oczekiwany poziom znajomości języka niemieckiego to poziom B2 zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego.

2.  Konkurs ocen na dyplomie – max 50 pkt.1)

1)  Zasady przeliczania oceny na dyplomie na punkty określa § 12, ust. 2 i 3 Uchwały Senatu.

 

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Limit przyjęć zostanie podany po zatwierdzeniu przez Senat.

Wymagane dokumenty

Opłaty

Informacja na temat opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia
Ostatnia modyfikacja: środa, 3 stycznia 2024 roku, 10:26