fbpx Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - stacjonarne II stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - stacjonarne II stopnia

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Studia
stacjonarneII stopnia
przykładowe
Rok akademicki: 2024/2025

Wydział Nauk Społecznych

Opis

ATUTY KIERUNKU

  • Studia mają charakter interdyscyplinarny.
  • Kierunek Dziennikarstwo j Komunikacja Społeczna współpracuje zarówno z mediami (Radio Gdańsk, Dziennik Bałtycki, TVP Gdańsk), jak instytucjami publicznymi oraz komercyjnymi.
  • Do dyspozycji studentów jest nowoczesna pracownia dziennikarstwa on-line wyposażona w komputery Apple i Mac, profesjonalnie wyposażone atelier fotograficzne a wraz z nim pracownie fotografii cyfrowej i analogowej. Atutem kierunku jest również studio radiowe, z którego za pośrednictwem Internetu przez 24 godziny nadaje swój program radio Mors – podobnie do czasopisma CDN współtworzone jest przez studentów.
  • Na kandydatów czekają również miejsca w znanych ze swej aktywności organizacjach studenckich: Naukowym Kole Radiowców oraz Naukowym Kole INSPIAR.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Absolwenci kierunku są przygotowani do pracy:
  • w zawodzie dziennikarza prasowego, radiowego, telewizyjnego i internetowego (mediach lokalnych i ogólnopolskich)
  • w charakterze rzecznika prasowego
  • jako pracownik działów PR i reklamy
  • w ramach wałasnej działalności gospodarczej w agencji reklamowej, butiku kreatywnego czy studia PR
  • w działach komunikacji społecznej firm i organizacji.

Kryteria przyjęć

kryteria kwalifikacyjne

uwagi

1. Kryterium podstawowe:

    Konkurs ocen na dyplomie - max 100 pkt 1)

2. Kryterium dodatkowe (w przypadku, kiedy liczba osób z taką samą punktacją za ocenę na dyplomie może           spowodować przekroczenie limitu przyjęć ustalonego dla kierunku): średnia 2)

 

1) Zasady przeliczania oceny na dyplomie na punkty określa § 12, ust. 2 i 3 Uchwały Senatu.

2) Zasady obliczania i weryfikacji średniej określa § 12, ust. 1 i 2 Uchwały Senatu.

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych.

 

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Limit przyjęć zostanie podany po zatwierdzeniu przez Senat.

Wymagane dokumenty

Opłaty

Informacja na temat opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia
Ostatnia modyfikacja: środa, 3 stycznia 2024 roku, 10:23