fbpx Biznes chemiczny - stacjonarne II stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Biznes chemiczny - stacjonarne II stopnia

Biznes chemiczny

Studia
stacjonarneII stopnia
logo UG
Rok akademicki: 2024/2025

Wydział Chemii

Opis

ATUTY KIERUNKU

Zajęcia odbywają się w jednym z najnowocześniejszych budynków nauk przyrodniczych w Europie.

Absolwenci posiadają:

  • dogłębną interdyscyplinarną wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu nauk chemicznych oraz ekonomii.
  • specjalisstyczną wiedzę w zakresie ekonomiki i zarządzania małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem branży chemicznej.
  • studenci mogą uczestniczyć w ramach wymiany studenckiej w programach MOST i ERASMUS,
  • możliwość rozwijania swoich zainteresowań w kołach naukowych, organizacjach studenckich, sekcjach sportowych i innych ciekawych inicjatywach.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Absolwenci uzyskują kwalifikacje umożliwiające zatrudnienie w:
  • firmach, przedsiębiorstwach i biznesie w obszarze produkcji, wykorzystania i obrotu substancjami i preparatami chemicznymi oraz farmaceutycznymi.
  • posiadają kompetencje do zakładania i prowadzenia małych firm w zakresie branży chemicznej.
  • absolwenci II stopnia kierunku Biznes chemiczny mogą kontynuować kształcenie na studiach podyplomowych i szkołach doktorskich.

 

 

Kryteria przyjęć

studia stacjonarne drugiego stopnia (3-semestralne)

kryteria kwalifikacyjne

uwagi

Konkurs ocen na dyplomiemax 100 pkt 1)

1) Zasady przeliczania oceny na dyplomie na punkty określa § 12 ust. 2 i 3 Uchwały Senatu.

 

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów inżynierskich kierunku BIZNES CHEMICZNY oraz absolwenci studiów inżynierskich lub magisterskich kierunków pokrewnych, na których program kształcenia jest zbliżony do programu kształcenia na kierunku BIZNES CHEMICZNY.

W przypadku absolwentów innych kierunków, decyzję o dopuszczeniu do postępowania rekrutacyjnego podejmuje komisja rekrutacyjna, na podstawie analizy programu ukończonych studiów i osiągniętych efektów.

Rekrutacja prowadzona jest na semestr letni.

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Rekrutacja podstawowa

liczba miejsc ogółem: 30

Wymagane dokumenty

Terminy rekrutacji

Rekrutacja podstawowa

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
24 stycznia 2025 r.

Ogłoszenie listy kandydatów: 
27 stycznia 2025 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
31 stycznia 2025 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 23 stycznia 2025 r.
pon. - pt. (bez środy): 10:00-13:00,śr.: 13:00-16:00
Wydział Chemii
ul. Wita Stwosza 63, pok. C2
80-308 Gdańsk
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 53 85
e-mail: rek.chemia@ug.edu.pl

Opłaty

Informacja na temat opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia
Ostatnia modyfikacja: czwartek, 4 kwietnia 2024 roku, 10:13